Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giải pháp quản lý, giám sát chất lượng môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và vùng nuôi thủy sản

Ngày đăng: 11/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 10/12/2019, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh về Hiện trạng về môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là môi trường không khí, môi trường nước tại các khu, cụm công nghiệp và ở các vùng nuôi thủy sản.

Responsive image

Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường - Nguyễn Việt Trí trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12. Ảnh: Hữu Trực 

Vấn đề này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Nguyễn Việt Trí trả lời như sau:

Hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh

Kết quả quan trắc môi trường giai đoạn 2017 - 2019 cho thấy tổng quan về môi trường tỉnh cơ bản được kiểm soát, các thông số về môi trường nền đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phép. Tuy nhiên, cục bộ vẫn còn tồn tại ô nhiễm môi trường, cụ thể: 

Chất lượng môi trường không khí còn ô nhiễm nhẹ bởi bụi, tiếng ồn, oxit nitơ, ôzôn, tập trung chủ yếu ở khu đô thị, khu vực giao thông, khu du lịch, khu cụm công nghiệp, khai thác đá, lò gạch. Trong đó, chất lượng môi trường không khí năm 2019 cải thiện hơn so với các năm trước. Chất lượng môi trường nước mặt sông Tiền, sông Hậu (đoạn chảy qua địa phận tỉnh An Giang), kênh rạch nội đồng còn ô nhiễm vi sinh, chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng. Trong đó, chất lượng môi trường nước năm 2019 ô nhiễm hơn so với các năm trước tùy khu vực.

Hiện trạng môi trường không khí, môi trường nước tại các khu, cụm công nghiệp và ở các vùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh

Hiện trạng môi trường không khí, môi trường nước tại các khu, cụm công nghiệp

* Môi trường không khí

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quan trắc chất lượng môi trường không khí do tác động của các khu, cụm công nghiệp tại 06 vị trí với kết quả như sau:

(1) Khu công nghiệp Bình Hòa - Châu Thành: Chất lượng không khí đều ở mức tốt, trong đó năm 2019 tốt hơn các năm trước.

(2) Cụm công nghiệp Mỹ Quý - Long Xuyên: Chất lượng không khí dao động từ mức trung bình đến mức tốt, trong đó năm 2019 tốt hơn các năm trước.

(3) Cụm công nghiệp Lương An Trà - Tri Tôn: Chất lượng không khí dao động từ mức trung bình đến mức tốt, trong đó năm 2019 tốt hơn các năm trước.

(4) Cụm công nghiệp Hòa An - Chợ Mới: Chất lượng không khí dao động từ mức kém đến mức tốt, trong đó năm 2019 tốt hơn các năm trước.

(5) Cụm công nghiệp Tân Trung - Phú Tân: Chất lượng không khí dao động từ mức trung bình đến mức tốt, trong đó năm 2019 tốt hơn các năm trước.

(6) Cụm công nghiệp Long Châu - Tân Châu: Chất lượng không khí đều ở mức tốt, trong đó năm 2019 tốt hơn các năm trước.

Như vậy trong 06 khu, cụm công nghiệp được quan trắc chất lượng môi trường không khí thì khu công nghiệp Bình Hòa - Châu Thành và cụm công nghiệp Long Châu - Tân Châu có chất lượng không khí tốt nhất; cụm công nghiệp Mỹ Quý - Long Xuyên, cụm công nghiệp Lương An Trà - Tri Tôn, cụm công nghiệp Tân Trung - Phú Tân chất lượng không khí dao động từ mức trung bình đến mức tốt; cụm công nghiệp Hòa An - Chợ Mới chất lượng không khí kém nhất. Tuy nhiên, chất lượng không khí ở các khu, cụm công nghiệp trong năm 2019 đều tốt.

* Môi trường nước

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước do tác động của cụm công nghiệp tại cụm công nghiệp Mỹ Quý - Long Xuyên với kết quả chất lượng nước dao động từ mức ô nhiễm nặng đến mức trung bình, trong đó năm 2019 suy giảm hơn so với các năm trước và ở mức ô nhiễm nặng.

Môi trường nước ở các vùng nuôi thủy sản

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước mặt do tác động của hoạt động nuôi thủy sản tại 16 vị trí với kết quả như sau: 

(1) Khu nuôi bè Long Hòa - Phú Tân: Chất lượng nước đều ở mức kém, trong đó năm 2019 cải thiện hơn so với các năm trước.

(2) Khu nuôi bè Châu Phú A - Châu Đốc: Chất lượng nước đều ở mức kém, trong đó năm 2019 suy giảm hơn so với các năm trước.

(3) Khu nuôi bè Đa Phước - An Phú: Chất lượng nước đều ở mức kém, trong đó năm 2019 suy giảm hơn so với các năm trước.

(4) Khu nuôi bè Mỹ An - Chợ Mới: Chất lượng nước dao động từ mức kém đến mức trung bình, trong đó năm 2019 cải thiện hơn so với các năm trước.

(5) Khu ao hầm Kiến An - Chợ Mới: Chất lượng nước đều ở mức kém, trong đó năm 2019 suy giảm hơn so với các năm trước.

(6) Khu ao hầm Vĩnh Thạnh Trung - Châu Phú: Chất lượng nước dao động từ mức ô nhiễm nặng đến mức kém, trong đó năm 2019 suy giảm hơn so với các năm trước và ở mức ô nhiễm nặng.

(7) Khu ao hầm Bình Thạnh - Châu Thành: Chất lượng nước dao động từ mức kém đến mức trung bình, trong đó năm 2019 suy giảm hơn so với các năm trước.

(8) Khu ao hầm Mỹ Hòa Hưng - Long Xuyên (gần bến đò Tầm Pha): Chất lượng nước đều ở mức kém, trong đó năm 2019 cải thiện hơn so với các năm trước. 

(9) Khu ao hầm Mỹ Hòa Hưng - Long Xuyên: Chất lượng nước đều ở mức kém, trong đó năm 2019 cải thiện hơn so với các năm trước.

(10) Khu ao hầm Vĩnh Chánh - Thoại Sơn: Chất lượng nước đều ở mức kém, trong đó năm 2019 cải thiện hơn so với các năm trước.

(11) Khu ao hầm Mỹ Thới - Long Xuyên: Chất lượng nước dao động từ mức ô nhiễm nặng đến mức kém, trong đó năm 2019 cải thiện hơn so với các năm trước. 

(12) Khu ao hầm Phú Thuận - Thoại Sơn (giữa kênh Đòn Dong): Chất lượng nước đều ở mức kém, trong đó năm 2019 suy giảm hơn so với các năm trước.

(13) Khu ao hầm Vĩnh Hanh - Châu Thành: Chất lượng nước dao động từ mức ô nhiễm nặng đến mức kém, trong đó năm 2019 suy giảm hơn so với các năm trước và ở mức ô nhiễm nặng.

(14) Khu ao hầm Phú Thuận - Thoại Sơn (đầu kênh Đòn Dong): Chất lượng nước dao động từ mức ô nhiễm nặng đến mức kém, trong đó năm 2019 suy giảm hơn so với các năm trước và ở mức ô nhiễm nặng.

(15) Khu ao hầm Vĩnh Khánh - Thoại Sơn: Chất lượng nước dao động từ mức ô nhiễm nặng đến mức kém, trong đó năm 2019 suy giảm hơn so với các năm trước và ở mức ô nhiễm nặng.

(16) Khu ao hầm Vĩnh Hòa - Tân Châu: Chất lượng nước đều ở mức kém, trong đó năm 2019 cải thiện hơn so với các năm trước.

Như vậy trong 16 khu nuôi thủy sản được quan trắc chất lượng môi trường nước thì khu vực nuôi bè ít ô nhiễm hơn khu vực nuôi ao, hầm. Trong đó: 

Đối với 04 khu vực nuôi bè: Khu nuôi bè Mỹ An - Chợ Mới ít ô nhiễm nhất, chất lượng nước dao động từ mức kém đến mức trung bình; Khu nuôi bè Long Hòa - Phú Tân, khu nuôi bè Châu Phú A - Châu Đốc, khu nuôi bè Đa Phước - An Phú chất lượng nước ở mức kém.

Đối với 12 khu vực nuôi ao, hầm: Khu ao hầm Bình Thạnh - Châu Thành ít ô nhiễm nhất, chất lượng nước dao động từ mức kém đến mức trung bình; khu ao hầm Kiến An - Chợ Mới, khu ao hầm Mỹ Hòa Hưng - Long Xuyên, khu ao hầm Vĩnh Chánh - Thoại Sơn, khu ao hầm Phú Thuận - Thoại Sơn (giữa kênh Đòn Dong), khu ao hầm Vĩnh Hòa - Tân Châu chất lượng nước ở mức kém; khu ao hầm Mỹ Thới - Long Xuyên, khu ao hầm Vĩnh Hanh - Châu Thành, khu ao hầm Phú Thuận - Thoại Sơn (đầu kênh Đòn Dong), khu ao hầm Vĩnh Khánh - Thoại Sơn chất lượng nước dao động từ mức ô nhiễm nặng đến mức kém; khu ao hầm Vĩnh Thạnh Trung - Châu Phú chất lượng nước kém nhất. Trong đó, chất lượng nước tại 07/12 khu vực nuôi ao, hầm năm 2019 suy giảm hơn so với các năm trước.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh trong năm và thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh và đưa vào chương trình công tác hàng năm để tổ chức thực hiện; rà soát, bổ sung và hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường đảm bảo phục vụ công tác quản lý, giám sát hiện trạng chất lượng môi trường, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề môi trường của địa phương; thông tin kịp thời kết quả quan trắc môi trường đến các Sở ngành, địa phương và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả xử lý đối với các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua

Trong những năm qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường được thực hiện thường xuyên từ trung ương đến địa phương gồm các đơn vị: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. Qua đó, năm 2019 toàn ngành đã xử lý 23 trường hợp vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền 182.900.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, Kế hoạch bảo vệ môi trường; Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Chia theo địa bàn như sau:

Huyện Chợ Mới xử phạt đối với 04 tổ chức, cá nhân. Huyện Châu Phú xử phạt đối với 06 tổ chức, cá nhân. Huyện Châu Thành xử phạt đối với 07 tổ chức, cá nhân. Huyện Phú Tân xử phạt đối với 01 tổ chức. Thành phố Long Xuyên xử phạt đối với 01 tổ chức, cá nhân. Thị xã Tân Châu xử phạt đối với 04 tổ chức, cá nhân.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới: Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, qua kiểm tra nếu phát hiện các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ kiên quyết kiến nghị người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật./. 

Hữu Trực – Vũ Hùng