Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri về chế độ chính sách đối với người có công trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Ngày đăng: 06/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Cử tri kiến nghị Bộ Y tế nội dung: Thực hiện chế độ chính sách đối với người có công trong lĩnh vực bảo hiểm y tế thì từ năm 2018 trở về trước, những đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng 100%.

Nhưng đến năm 2019, theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế chỉ được hưởng 80%. Cử tri đề nghị xem xét cho các đối tượng này được hưởng 100%.

Ngày 09/8/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế có công văn số 4624/BYT-VPB1 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV như sau:

Ngày 29/11/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành văn bản 4996/BHXH-CSYT triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, trong đó chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi mã quyền lợi, trong đó có trường hợp chuyển không đúng đối tượng dẫn đến việc gây ra phản ứng của một số đối tượng thuộc Người có công với cách mạng và Cựu chiến binh.

Để giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, Bộ y tế đã tổ chức cuộc họp cấp Vụ, với sự tham gia của Vụ Pháp luật – Dân sự (Bộ Tư pháp), Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính), Cục người có công (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam. Trên cơ sở các ý kiến, nội dung cuộc họp, ngày 11/3/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn 713/BHXH-CSYT về việc đổi mã hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với các đối tượng mang mã CK,CB, KC. Nội dung hướng dẫn của công văn này đã giải quyết được hầu hết các đối tượng người có công.

Bộ Y tế đề nghị các đối tượng nêu trên đến cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất để được đổi lại mã quyền lợi bảo hiểm y tế theo đúng chế độ./.
 
 
Lê Thanh Dũng