Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hiệu quả công tác Giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh

Ngày đăng: 08/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc là sự xem xét, đánh giá của Nhân dân, của xã hội đối với quá trình thực hiện chủ trương, chính sách, đề án, dự án xã hội liên quan đến lợi ích của mọi thành viên trong xã hội nhằm phát hiện, bổ sung, chứng minh, khẳng định hoặc bác bỏ một chủ trương, chính sách hay đề án xã hội.

Responsive image

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc về thực chất là sự giám sát của các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương, chính sách của chủ thể cầm quyền. Nhân dân giám sát với hai tư cách, một tư cách là chủ thể quyền lực và một tư cách là đối tượng chịu sự quản lý của quyền lực nhà nước. Nhân dân thực hiện giám sát sẽ giúp nhà nước điều chỉnh chính sách phù hợp với lợi ích chung. Như vậy, bản chất giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là thực hành dân chủ trong đời sống chính trị - xã hội; không chỉ có ý nghĩa đem lại những lợi ích chính đáng, hợp pháp cho xã hội, mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc, phản ánh một mối quan hệ chính trị rất cơ bản là quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
 
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định 4 hình thức giám sát cơ bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là: Nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tổ chức đoàn giám sát; thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được thành lập ở cấp xã, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trên cơ sở các hình thức giám sát đó, thời gian qua được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các địa phương, các sở, ban, ngành liên quan; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và xem đây là  một trong những hoạt động trọng tâm thường xuyên của Mặt trận. Kết quả các cuộc giám sát có tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Chỉ tính riêng năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp thực hiện giám sát 567 cuộc (tỉnh 24, huyện 91, cấp xã 452 cuộc) về: Cải cách hành chính, pháp luật về lao động, bảo hiểm, Luật Công đoàn; xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; Pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện chính sách người có công cách mạng; an sinh xã hội; môi trường; chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; bảo hiểm; phòng chống tham nhũng; hòa giải ở cơ sở.v.v. Qua giám sát, kịp thời phát hiện những sai sót, tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị đối tượng giám sát, cơ quan đơn vị chức năng những vấn đề cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới. 

Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở tiếp tục được phát huy. Trong năm, Ban TTND và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được 1.540 vụ, việc đối với những nội dung quy định trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong đó giám sát¬ 672 công trình phúc lợi do nhân dân đóng góp. Qua giám sát, đã kiến nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị thẩm quyền xử lý, khắc phục 214 vụ, việc góp phần tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Duy trì và phát huy việc nắm thông tin, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân thông qua phiếu lấy ý kiến (400 – 500 phiếu/tháng) trong lực lượng Báo cáo viên, Cộng tác viên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp; từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, trong năm, MTTQ tỉnh còn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn Trường Đại học An Giang tổ chức 02 cuộc điều tra dư luận xã hội về sự hài lòng của người dân đối với các vấn đề trên lĩnh vực xã hội, du lịch, cải cách hành chính... Qua đó, kịp thời tổng hợp phản ánh cho cấp ủy, chính quyền phát huy những mặt tích cực, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình quản lý, điều hành nhằm giảm bớt những bức xúc trong Nhân dân. 

Ngoài ra, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh còn phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và các ngành liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp;  phối hợp cùng HĐND cùng cấp giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ đại biểu dân cử theo qui định của pháp luật. Thông qua đó, đã tạo điều kiện cho các đại biểu dân cử thực hiện trách nhiệm với cử tri theo quy định. Ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp giải trình; MTTQ các cấp ghi nhận, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giám sát trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng Chương trình giám sát năm 2019 với những nội dung cụ thể như: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết các vụ việc phát sinh gây bức xúc trong nhân dân; kết quả việc triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định  162/CP/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo; Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 147/CTr-UBND ngày 22/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công - Pháp lệnh Dân chủ xã, phường, thị trấn gắn với tiêu chí thứ 5 về  chuẩn tiếp cận pháp luật; Kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Qui định số 124- QĐ/ TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trên lĩnh vực quản lý, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ đại biểu dân cử theo qui định của pháp luật về thực hiện Chương trình hành động đầu nhiệm kỳ của từng đại biểu. Đồng thời hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở hoạt động có hiệu quả.

Ngoài những nội dung giám sát trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội giám sát những nội dung do các đoàn thể chủ trì như: Giám sát việc thực hiện pháp luật lao động về Hợp đồng lao động; Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, tiền lương; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, chính sách đối với lao động nữ; việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn cơ sở với chủ doanh nghiệp về thực hiện dân chủ ở cơ sở; hoạt động công đoàn tại đơn vị; thực hiện bữa ăn ca, an toàn vệ sinh thực phẩm. Giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho Thanh niên giai đoạn 2017-2020. Giám sát việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế đối với Cựu Chiến binh theo Pháp lệnh Cựu chiến binh và pháp luật Bảo hiểm y tế; kết quả hỗ trợ người có công với cách mạng là Cựu chiến binh về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ- TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; kết quả thực hiện chính sách lao động việc làm phụ nữ nông thôn. Giám sát việc thực hiện pháp luật  về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kết quả thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Qua thực tế cho thấy, Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc có vai trò quan trọng trong xây dựng chế độ dân chủ hiện đại, không thể có dân chủ trong một xã hội không có giám sát xã hội và ngược lại. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trước hết đòi hỏi sự nổ lực của cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh; cần phát huy tối đa tiềm năng to lớn của các tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu, các nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, các Hội đồng tư vấn. Thông qua hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, Mặt trận tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân, tập hợp dư luận xã hội, đây là nguồn thông tin, tư liệu vô cùng phong phú cả về lý luận lẫn thực tiễn để làm cơ sở giám sát. Bên cạnh đó, cần phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để mọi người có nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 Trên cơ sở đó, từng cấp ủy tăng cường hơn nữa việc quan tâm lựa chọn cán bộ phù hợp để bố trí làm công tác Mặt trận; Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện, phân bổ nguồn kinh phí tương xứng để MTTQ thực hiện giám sát; hy vọng rằng việc làm này trong thời gian tới sẽ được tiếp tục duy trì và phát huy./.

                                                                            Thanh Khiết