Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chợ Mới: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng: 01/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 1/11/2019, ông Trần Công Lập - Phó Giám đốc Sở Tư pháp An Giang làm trưởng đoàn, cùng các thành viên đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Chợ Mới.

Thực hiện Chỉ thị 32, trong 15 năm qua, huyện Chợ Mới đã xây dựng, hoàn thiện, thể chế, chính sách Pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Các Câu lạc bộ (CLB) pháp luật được ra đời và duy trì có hiệu quả, như: CLB Nông dân với kiến thức pháp luật, CLB Phòng, chống tội phạm, CLB Thanh niên với pháp luật,... được đa dạng hóa hình thức sinh hoạt thông qua các buổi giao lưu pháp luật với các loại hình CLB khác trên địa bàn, lồng ghép sinh hoạt CLB pháp luật với tổ chức tư vấn pháp luật,.... Chú trọng tập trung phổ biến các cơ chế, chính sách mà dư luận xã hội quan tâm, như các Bộ luật, luật mới ban hành, các văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của Ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND cấp xã,... Về kết quả công tác tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến nay được khoảng 7.500 cuộc, có trên 300.000 lượt người tham dự, thông qua các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền "Ngày pháp luật " tại các cơ quan, các buổi tập huấn, trợ giúp pháp lý, các hội thi, thông qua Đài truyền thanh,... Bên cạnh, Huyện đã đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và các ban ngành, đoàn thể, địa phương trong tổ chức thực hiện; Xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật...

 Kết luận buổi kiểm tra, ông Trần Công Lập- Phó Giám đốc Sở Tư pháp An Giang lưu ý thành viên tham gia Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện phải có trách nhiệm và có lòng nhiệt huyết; quan tâm chuẩn tiếp cận pháp luật trong các chỉ tiêu xây dựng NTM; tập trung công tác tuyên truyền nhưng cũng quan tâm công tác hòa giải pháp luật ở cơ sở; Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật; Cần có nhiều mô hình trong công tác tuyên truyền Phổ biến giáo dục tại địa phương./. 

Hải Đăng