Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới năm 2019

Ngày đăng: 07/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu nhiệm vụ, sát với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế trên địa bàn biên giới của tỉnh, qua đó, để nâng cao nhân thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân vùng biên giới, ngày 05/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021”, năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

Ảnh: Internet

Cụ thể, theo Kế hoạch tại các vùng biên giới tiếp tục tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, nhân dân bằng các hình thức như tổ chức các lớp tập trung; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh khu vực biên giới; cấp phát tờ rơi, tờ gấp, áp phích,…

Bên cạnh đó, tiếp tục nhân rộng hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả ra các xã, phường, thị trấn biên giới. Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các Đồn Biên phòng, cơ quan Quân sự, Công an và các xã, phường ở khu vực biên giới. Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự tại các xã, phường, thị trấn biên giới;

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các đội tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng; các đội văn nghệ ở địa phương, thông qua hình thức sân khấu hóa để tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới;… .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nguồn: Quyết định số 367/QĐ-UBND  ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh
Phùng Nhung