Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 05/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm 2019, tiến tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019), 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); sáng ngày 04-01-2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Responsive image
Responsive image

Đồng chí Tân Văn Ngữ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả công tác Tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Trong năm qua công tác Tuyên giáo của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của cấp ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy các cấp trên các lĩnh vực tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả đối với công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên; công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý các hoạt động tuyên truyền, báo chí; công tác giáo dục lý luận chính trị; biên soạn lịch sử đảng bộ... 

Responsive image

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành hội nghị.

Điểm nổi bật trong năm 2018, Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan trong Khối Tuyên giáo đã tuyên truyền đậm nét, tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đặc biệt là tổ chức thành công Hội thảo cấp bộ “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam” và Lễ kỷ niệm trọng thể tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, góp phần xứng đáng làm nên thành công chung của Tỉnh được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao...

Hội nghị được nghe các ngành và ban tuyên giáo cấp huyện, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thông qua các tham luận chuyên đề về việc tham mưu công tác kiểm tra, giám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc cung cấp thông tin phục vụ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt chi bộ định kỳ; triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ cấp xã; công tác tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xấu, độc; kết quả công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong năm 2018... 

Hội nghị thảo luận đánh giá về những kết quả nổi bật; trao đổi về những cách làm mới, làm hay, sáng tạo và hiệu quả; những hạn chế, yếu kém; những kiến nghị và đề xuất những giải pháp khắc phục để triển khai có hiệu quả đối với công tác tuyên giáo trong năm 2019.

Responsive image

Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế của ngành. Về nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm đề nghị ngành quan tâm:

Tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng đề ra.

Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 63-KH/TU ngày 31/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 25/10/2018 về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Responsive image

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và phát biểu kết luận hội nghị

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức công tác Tuyên giáo; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và thành tựu phát triển của An Giang; nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu, ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin độc hại trên Internet, mạng xã hội; đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng và Nhà nước ta; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với các ngành trong công tác tổ chức tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc.

Ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Quan tâm đôn đốc học tập Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 Tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương trình hành động số 19-CTr/TU về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó có bộ máy Ban Tuyên giáo tỉnh, huyện và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Song song đó, cần quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Responsive image

Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong công tác Tuyên giáo năm 2018.

 

Dịp này, có 06 tập thể được Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen có nhiều thành tích trong công tác Tuyên giáo năm 2018./.

Trúc Quỳnh