Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đoàn Đại biểu Quốc hội An Giang thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng: 09/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 9/7/2020, Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, ông Phan Huỳnh Sơn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho biết: Để bảo đảm công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và có những quyết sách kịp thời giúp Chính phủ khắc phục khó khăn do đại dịch gây ra.

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV được tổ chức thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung, Kỳ họp diễn ra trong 19 ngày, giữa 2 đợt có hơn một tuần để các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biêu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án, dự thảo trình Quốc hội thông qua tại đợt 2.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội đã ứng dụng công nghệ thông tin để họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan, tổ chức liên quan, đợt họp trực tuyến đã được tổ chức rất thành công thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội trong cách thức tiến hành kỳ họp được các vị đại biểu Quốc hội và cử tri đánh giá cao.

Responsive image

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Phan Huỳnh Sơn thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác; giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Về công tác lập pháp, các luật được Quốc hội thông qua: Luật Đầu tư được sửa đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng của các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế trong hoạt động đều tư kinh doanh... Luật Doanh nghiệp được sửa đổi nhằm nâng cao chất lượng tổ chức quản trị doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư...

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý để ổn định và nâng cao hiệu quả thực hiện, tính khả thi của hình thức đầu tư đối với các dự án PPP. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được ban hành nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, kinh nghiệm trong xã hội tham gia công tác hòa giải, đối thoại, góp phần hạn chế các vụ việc Tòa án phải đưa ra xét xử.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp được ban hành nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong công tác giám định tư pháp phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế. Luật Thanh niên được sửa đổi nhằm thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về thanh niên, trong đó nhấn mạnh vai trò, sứ mệnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước và công tác ứng phó sự cố thiên tai hiện nay. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được ban hành để bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, đầu tư xây dựng hiện nay. 

Các nghị quyết được Quốc hội thông qua như: Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đẩt nông nghiệp được ban hành góp phần khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm nông nghiệp... Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác được ban hành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19...

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được ban hành có tính đến đặc thù năm 2021 là năm chuyển giao nhiệm kỳ, nên số lượng dự án được đưa vào Chương trình năm 2021 chỉ có 05 dự án, dự thảo được trình thông qua và 06 dự án luật khác được trình cho ý kiến lần đầu. Đồng thời Quốc hội quyết định điều chỉnh 06 dự án, dự thảo của Chương trình năm 2020.

Tại kỳ họp lần thứ 9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chấp hành kỷ luật nghiêm túc, tích cực tham gia ý kiến phát biểu tại Hội trường, thảo luận tổ, thảo luận Đoàn và tranh luận, đã đóng góp, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, công tác xây dựng pháp luật và công tác giám của Quốc hội tại kỳ họp. Thông qua đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã lồng ghép các nội dung về tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cử tri, Nhân dân An Giang để phản ảnh với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành trung ương, nhất là tập trung kiến nghị các vấn đề: tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới và nâng cao đời sống người nông dân; ngân sách Trung ương kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục thiệt hại do sạt lỡ bờ sông và hụt thu do đại dịch Covid-19; đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã tích cực tham gia các hoạt động của UBTV Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban và các cơ quan của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động trong việc tiếp xúc, gặp gỡ lãnh đạo một số Bộ, Ngành trung ương; cấp ủy, Đoàn ĐBQH một số tỉnh, để thông tin, trao đổi về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, an sinh xã hội... Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã vận động cho an sinh xã hội của An Giang với tổng giá trị trên 56 tỷ đồng./.


Vũ Hùng – Trung Cang