Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp hoàn thành tiếp xúc với bà con cử tri trên địa bàn huyện Tịnh Biên

Ngày đăng: 21/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Đến nay, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã hoàn thành tiếp xúc cử tri tại 09 điểm tiếp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tịnh Biên, để báo cáo kết quả kỳ họp; thông báo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri ở lần tiếp xúc trước và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử 2020, đồng thời lắng nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới.

Responsive image
 

Kết quả, qua các buổi tiếp xúc, đã thu hút gần 600 cử tri tham dự, cử tri phát biểu nhiều ý kiến, nội dung xoay quanh các lĩnh vực như: quản lý Nhà nước; trợ giúp xã hội; phòng chống dịch bệnh Covid-19; Quốc phòng - an ninh.

Cử tri xã An Hảo đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương quan tâm xem xét hạ thấp độ tuổi hưởng trợ giúp xã hội đối với Người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi; tiếp tục quan tâm đối với một số hộ đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như để tạo điều kiện cho bà con tiếp cận được vay vốn và thực hiện một số giao dịch dân sự khác phát triển sản xuất, giảm nghèo. Cử tri xã Nhơn Hưng kiến nghị quan tâm tiếp tục thực hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các ý kiến của bà con cử tri được chính quyền địa phương và các vị đại biểu HĐND trao đổi, giải trình thỏa đáng và được cử tri đồng tình thống nhất.

Thông qua buổi các tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn cũng tổ chức thực hiện lồng ghép cho cử tri góp ý kiến đối với đại biểu dân cử thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong năm 2020 và kết quả thực hiện Chương trình hành động đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 của các vị đại biểu HĐND 3 cấp./.

  Vũ Hùng