Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương

Ngày đăng: 20/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh vửa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang. Gồm 13 lĩnh vực với 51 TTHC. Cụ thể:

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân (01 TTHC); Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân (06 TTHC); Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu (05 TTHC); Lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện (01 TTHC); Lĩnh vực động viên quân đội (02 TTHC); Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội  (01 TTHC); Lĩnh vực Dân quân tự vệ (02 TTHC); Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự (07 TTHC); Lĩnh vực chính sách (02 TTHC); Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. (05 TTHC); Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (15 TTHC); Lĩnh vực chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. (03 TTHC); Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (01 TTHC);

Việc giải quyết các TTHC trong Danh mục thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã tỉnh An Giang:

1. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành. 

 2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp với tổ chức, cá nhân cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã. 

3. Thông tin, tuyên truyền về hoạt động giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đang áp dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã để tổ chức, cá nhân biết. 

4. Trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nguồn: QĐ số 338/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh
Phùng Nhung