Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Điều hành ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi và chế độ chính sách

Ngày đăng: 09/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 09/7/2020, Báo cáo tình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020, do Giám đốc Sở Tài chính – Trần Minh Nhựt trình bày tại kỳ họp cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong bối cảnh đan xen nhiều yếu tổ khó khăn, thách thức (tình hình dịch bệnh Covid-19), với tinh thần chủ động và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Responsive image

Giám đốc Sở Tài chính – Trần Minh Nhựt báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

Kết quả thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 đạt 53,4% (nếu không kể số thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì đạt 47,68%), đạt so với tiến độ dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Mặc dù ảnh hưởng của tình dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp triệt để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đồng thời phát triển kinh tế - xã hội nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định ở mức hợp lý, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra ngay từ đầu năm; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt là sự nỗ lực của các cơ quan thu, các ngành, các cấp  liên quan trong tổ chức, phối hợp và thực hiện các biện pháp quản lý, đôn đốc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động người dân làm tròn nghĩa vụ thuế với nhà nước…

Trong 6 tháng đầu năm, ngành tài chính cũng đã tập trung huy động các nguồn lực tài chính đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi đã được bố trí trong dự toán đầu năm cho các ngành, các cấp, thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, an sinh xã hội; thực hiện nhiệm vụ chi cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 bao gồm: kinh phí thực hiện chế độ cho người bị cách ly, cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch, chi mua sắm trang thiết bị y tế, sửa chữa cơ sở vật chất phòng, chống dịch, chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; chi đảm bảo cho chi đầu tư xây dựng cơ bản, an ninh quốc phòng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 đạt kết quả tốt, đã đi vào nền nếp, đảm bảo sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phàn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên canh đó, công tác quản lý chi ngân sách, thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhất là thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ nghiêm túc, chặt chẽ; trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện nghiêm túc chủ trương, hạn chế bổ sung nhiệm vụ chi ngoài dự toán, đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng mục đích. Hầu hết các đơn vị sử dụng ngân sách đều chấp hành tốt dự toán được giao, đảm bảo đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức theo quy định…

Trong nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách nhà nước của 6 tháng cuối năm 2020, sẽ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm đó là phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của địa phương trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, chặt chẽ, đúng chính sách, chế độ quy định theo dự toán Hội đông nhân dân tỉnh giao từ đầu năm; trường hợp thu ngân sách nhà nước bị sụt giảm do dịch bệnh Covid-19, chủ động tiết kiệm, cẳt giảm, giãn nhiệm vụ chi nhằm chia sẻ trách nhiệm cộng đồng với ngân sách nhà nước./.

Vũ Hùng – Trung Cang