Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 25/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- UBND tỉnh An Giang vừa Quyết định ban hành Quy chế Phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh với mục đích bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành nhằm đảm bảo an toàn và khai thác hiệu quả các Cụm Thông tin cơ sở;

Tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động đối ngoại, phát triển kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư; quảng bá bản sắc văn hoá, du lịch, các sản phẩm chủ lực sản xuất trong tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tỉnh thần của người dân; đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Cửa khẩu quốc tế và trên địa bàn tỉnh.

Việc phối hợp quản lý, vận hành thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo an toàn và khai thác hiệu quả các Cụm Thông tin cơ sở; Nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của mỗi cơ quan, đơn vị đảm bảo các Cụm Thông tin cơ sở hoạt động ổn định, liên tục; Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin để phục vụ nhanh, hiệu quả cho hoạt động quản lý, vận hành các Cụm Thông tin cơ sở. Phương thức phối hợp là trao đổi, lấy ý kiến bằng văn bản; Tổ chức họp, hội nghị, sơ kết, tổng kết công tác quản lý, vận hành các Cụm Thông tin cơ sở; Tổ chức đoàn khảo sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến quản lý vận hành các Cụm Thông tin cơ sở; Thông qua hệ thống thư điện tử. Nội dung phối hợp là cung cấp thông tin cập nhật lên các Cụm Thông tin cơ sở; Quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị thuộc hệ thống các Cụm Thông tin cơ sở; Các nội dung khác có liên quan trong công tác quản lý, vận hành các Cụm Thông tin cơ sở.

Quy chế cũng nêu rõ trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Công an tỉnh; Báo An Giang; Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong công tác phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND, ngày 21/10/2019
Minh Thư