Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đảm bảo duy trì, ổn định tỷ lệ che phủ rừng và trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 26/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Tính đến năm 2017 diện tích rừng và cây lâm nghiệp phân tán hiện có trên địa bàn tỉnh là 79.228 ha/353.667 ha đất tự nhiên, trong đó: diện tích trồng cây lâm nghiệp phân tán của 11 huyện, thị xã, thành phố là 66.819 ha, diện tích rừng trồng tập trung (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) trên địa bàn 04 huyện, thành phố (Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Đốc) là 12.410 ha.

Responsive image

 

Trong tình hình thực tế hiện nay, diện tích rừng trồng tập trung sẽ không tăng, chỉ trồng lại diện tích rừng sản xuất đã khai thác; trong khi diện tích trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố hàng năm theo nhu cầu sử dụng của người dân và các tổ chức thì hàng năm ước diện tích khai thác khoảng 3.000 ha. Do đó, hàng năm sẽ phải phối hợp với các địa phương tổ chức trồng cây lâm nghiệp phân tán để bù đắp phần diện tích đã khai thác. Nhằm đảm bảo duy trì và ổn định tỷ lệ che phủ rừng và trồng cây lâm nghiệp phân tán đến năm 2020 là 22,4% theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh./.
Tin, ảnh VŨ HÙNG