Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ngày đăng: 01/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện Công văn số 9275-CV/BTGTW ngày 31/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

 Theo đó, ngày 30/9/2020, Cục Thông tin cơ sở ban hành Công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương. 

 Nhằm tuyên truyền sâu rộng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (sau đây gọi là Đại hội), củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tình cảm cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.

Responsive image

Ảnh minh họa – Nguồn chinhphu.vn

 Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - xã hội của đất nước, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016 - 2020, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng, trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, đơn vị.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 02 ngày vào tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội./.

Nguồn: Cv số 952/TTCS-TT ngày 30/9/2020 của Cục Thông tin cơ sở
Phùng Nhung