Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đẩy mạnh truyền thông công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày đăng: 05/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký ban hành Quyết định số 1312/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2020 ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Mục đích tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Qua đó, nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước.

Việc tuyên truyền được thực hiện định kỳ hàng năm, tập trung vào việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Tuyên truyền giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tốt đẹp, giáo dục tình yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tích cực, lành mạnh, có trách nhiệm và làm việc hiệu quả trong học sinh, sinh viên; Tuyên truyền và tổ chức tốt việc học tập suốt đời cho người lớn; phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập; đồng thời tuyên truyền về các mô hình hay, phong trào hoạt động tốt về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, những gương sáng về tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp.

Để việc tuyên truyền được lan tỏa rộng rãi, cần đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, chú trọng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường các tin, bài, các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp trên các loại hình báo chí. Truyền thông ở cơ sở thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã. Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và lồng ghép nội dung tuyên truyền trong hội nghị tập huấn, các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức pa nô, tranh cổ động, băng rôn, bảng tin điện tử nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân. Các tài liệu tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đặt tại các thư viện, điểm bưu điện - văn hóa xã.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Cục Thông tin cơ sở, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chí đạo, hướng dẫn, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền, phổ biến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương, cơ sở./.

Tin HY
Nguồn QĐ số 1312/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2020