Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Danh sách Điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Ngày đăng: 05/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Danh sách Điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

(kèm theo công văn số:1611/CV-BTGTU, tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số: 05-CT/TW)