Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 09/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc ban hành danh mục nhằm thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ không gửi kèm văn bản giấy theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018. Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy bao gồm:

 

Stt

Tên loại văn bản

I

Văn bản quy phạm pháp luật

1

Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

2

Quyết định của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

II

Văn bản hành chính

3

Nghị quyết (cá biệt)

4

Quyết định (cá biệt)

5

Chỉ thị

6

Quy chế

7

Quy định

8

Thông cáo

9

Thông báo

10

Hướng dẫn

11

Chương trình

12

Kế hoạch

13

Phương án

14

Đề án

15

Dự án

16

Báo cáo

17

Tờ trình

18

Công văn

19

Công điện

20

Giấy uỷ quyền

21

Giấy mời

22

Phiếu gửi

23

Phiếu chuyển

24

Phiếu báo

Danh mục trên không áp dụng với các loại văn bản sau: 

(1) Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; 

(2) Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mức Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(3) Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hoá bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm... 

(4) Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ máy; nhân sự; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

(5) Danh mục văn bản điện tử gửi kèm bản giấy đã được quy định tại Khoản 2, Điều 7, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đức Vinh

Nguồn: Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 04/3/2020