Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng: 19/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thường trực HĐND tỉnh vừa có báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Responsive image
 

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 18 từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 12 năm 2020. Kỳ họp đã thông qua 22 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

Được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp đúng theo quy định của pháp luật, nội dung và chương trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, khoa học, phát huy dân chủ, đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu đề ra, được sự ủng hộ, đồng tình và đánh giá cao của cử tri.

Việc theo dõi tiến độ, quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, chặt chẽ, đúng quy định. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chấn chỉnh việc gửi báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh.

Chất lượng thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp của các Ban HĐND tỉnh  được nâng cao, chú trọng những nội dung chưa rõ ràng, còn hạn chế, xác định nguyên nhân, cơ sở pháp lý và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, phản ánh đầy đủ.

Thông báo Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được đại biểu đánh giá cao; thể hiện rõ tinh thần dân chủ và phản biện xã hội trong tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của địa phương.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp và UBND tỉnh đã có báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đại biểu tại kỳ họp. Ngoài ra, Văn phòng HĐND tỉnh đã tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến đóng góp của đại biểu tại buổi thảo luận tổ, chuyển các ý kiến đến thủ trưởng các sở, ngành trả lời và các ý kiến được Chủ tịch UBND tỉnh giải trình cơ bản đầy đủ tại kỳ họp.

Công tác tổ chức kỳ họp: Các nội dung, chương trình và thời gian làm việc được sắp xếp hợp lý, các báo cáo thông qua tại kỳ họp được trình bày theo hướng ngắn gọn, trọng tâm; dành nhiều thời gian cho việc thảo luận tổ. Nhằm đảm bảo sự chủ động và chất lượng nội dung trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản gửi thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan những nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung trả lời đầy đủ, chính xác, thỏa đáng những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Theo đó, thủ trưởng 08 sở, ngành đã trực tiếp trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, có 09 lượt đại biểu phát biểu ý kiến chất vấn tại hội trường.

Nội dung thảo luận và chất vấn tại kỳ họp tập trung những nhóm vấn đề được đại biểu và bà con cử tri quan tâm như: Kết quả thực hiện các chủ trương, giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh; việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiến độ triển khai thực hiện Dự án kiểm soát lũ Tây sông Hậu trên địa bàn huyện Châu Thành, Châu Phú; giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các Hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước; công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép quy tuyến biên giới; việc cập nhật dữ liệu BHYT đối với người mua mới và đáo hạn thẻ BHYT; công tác giao tài sản bán đấu giá và cưỡng chế thi hành án dân sự; việc đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân vùng nông thôn…

Phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã thể hiện sự nghiêm túc, công khai, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật; những nhóm vấn đề được HĐND tỉnh lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế địa phương và được cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Thủ trưởng các sở, ngành trả lời chất vấn cơ bản nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng, ngành, lĩnh vực phụ trách, đã trả lời đầy đủ, thẳng thắn, giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu nêu ra; nhận trách nhiệm và có giải pháp, quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp trao đổi và nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm khi tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những vấn đề do các Ban HĐND tỉnh đặt ra trong báo cáo thẩm tra và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp mà thủ trưởng các sở, ngành trả lời chưa thỏa đáng.

Nhìn chung, công tác điều hành kỳ họp của Chủ tọa được thực hiện khoa học, chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu về nội dung, thời gian, phát huy được trí tuệ của tập thể, ý thức trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh trong việc xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm khắc phục: UBND tỉnh nhiều lần có các văn bản xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung, xin gia hạn các tờ trình, dự thảo nghị quyết và rút 04 tờ trình, dự thảo nghị quyết do chưa đảm bảo cơ sở pháp lý; một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi trễ, ảnh hưởng đến việc thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và việc nghiên cứu của đại biểu./.

Lê Ngọc