Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đảng bộ thị xã Tân Châu đột phá trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng: 28/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức,… nhưng nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân.

Responsive image
 

Kết quả, cho thấy kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Tân Châu trong 5 năm qua đã có những chuyển biến tích cực, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó nhiệm vụ trung tâm là, công tác xây dựng Đảng có nhiều đột phá trong tư duy lãnh đạo, với cách làm sáng tạo, đưa chủ trương, Nghị quyết vào cuộc sống,… góp phần nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng bộ mặt đô thị vùng biên Tân Châu ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. 

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và cấp bách trong tình hình mới hiện nay. Do đó, ngay sau khi bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI. Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch, Đề án sát với cơ sở, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng và lan tỏa trong cuộc sống. Trong đó, đã tập trung lãnh đạo thành công các khâu đột phá về lựa chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương, về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo Nghị quyết đề ra. 

Đồng chí Trần Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu đánh giá: “Trong 5 năm qua, đối với Tân Châu đã thực hiện thành công một số mô hình tiêu biểu. Thứ nhất, là thực hiện 100% đồng chí Bí thư Cấp ủy cơ sở đồng thời là Chủ tịch UBND; thứ hai là việc xác định nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị, các cơ sở Đảng, đặc biệt đối với xã – phường, thì thực hiện chỉ đạo chung của TW, kể cả tỉnh, thì Ban Chấp hành Đảng bộ Tân Châu kể các các đồng chí Bí thư Cấp ủy cơ sở định có tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với nhân dân thông qua đó đối với người lãnh đạo cơ sở sẽ nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó khắc phục tồn tại hạn chế người dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; thứ ba, người đứng đầu cấp ủy luôn luôn là người nêu gương trong nội bộ đảng của mình, cấp cơ sở của mình để rồi cán bộ đảng viên noi theo, làm theo, lấy cái kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, kể cả về thái độ, đạo đức tác phong khi tiếp xúc với người dân. Kết quả, trong 5 năm qua có rất nhiều tổ chức cơ sở Đảng được Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; riêng năm 2020 này, đối với Tân Châu có 5 cái tập thể được tỉnh xem và công nhận đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, đó là kết quả phấn khởi của Đảng bộ Tân Châu trong nhiệm kỳ vừa qua”. 

Rõ nét nhất trong thực hiện khâu đột phá, đó là Ban Thường vụ Thị ủy đã xác định cụ thể việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo. Từng cán bộ, đảng viên đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Kết quả, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thị xã đã biểu dương, khen thưởng 50 cá nhân và 19 tập thể nổi bật (trong đó có 15 cá nhân và 9 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh khen tặng, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ). 

Bên cạnh, công tác xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được kiện toàn. Hoạt động của đa số cấp ủy, chi bộ bám sát quy định, hướng dẫn của cấp trên, thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đều cao. Công tác tuyển chọn, bố trí, điều động được thực hiện kỹ lưỡng, công khai, dân chủ, đúng quy định, quy trình. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ được chú trọng, tạo nguồn kế thừa cho nhiệm kỳ mới, nhất là ưu tiên cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc. Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng được chú trọng. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng có bước đổi mới, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Kết quả, năm 2015 có 65 tổ chức cơ sở đảng, đến nay có 60 tổ chức cơ sở đảng. Năm 2017, toàn Đảng bộ thị xã có 63 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chất lượng, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh chiếm 76% (vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Thị xã ủy 45%/năm). Riêng năm 2018, thực hiện theo hướng dẫn 16-HD/BTC.TW, tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 25,39% không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. 

Responsive image
 

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ thị xã Tân Châu tiếp tục xác định rõ các khâu đột phá, để tập trung thực hiện với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nhất là, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Quan tâm về những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020 -2025 của Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Châu, lần thứ XII, Cô Lê Tiến Hương, cán bộ cách mạng lão thành ngụ xã Vĩnh Hòa mong muốn: “Nghị quyết của Thị ủy nhiệm kỳ mới 2020-2025, thì tôi mong rằng Ban Thường vụ Thị ủy có sự đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương của người đứng đầu, và từng đồng chí phải có một cái tâm, cái tầm, phải gần dân, sát cơ sở,… để cùng nhau thực hiện Nghị quyết thành công, từng bước đưa kinh tế - xã hội của thị xã phát triển, góp phần nâng cao mức sống người dân và gia đình chính sách, người có công trên địa bàn”.   

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chủ động công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực; kịp thời củng cố, kiện toàn lãnh đạo các cơ quan,  đơn vị, địa phương gắn với tiếp tục thực hiện chặt chẽ, hiệu quả chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức xây dựng bộ máy thị xã thật sự liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, để cùng nhau quyết tâm xây dựng tập thể Đảng bộ thị xã thị ngày càng trong sạch vững mạnh.  

Đồng chí Trần Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu cho biết thêm: “Trong công tác xây dựng Đảng 5 năm tới, thì phải nói rằng đối với Nghị quyết, báo cáo chính trị, cũng như văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, chúng tôi cũng xác định 3 khâu đột phá. Trong đó, khâu đột phá về công tác xây dựng Đảng, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ cho nó ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của thị xã trẻ vừa mới lên đô thị, để từ đó có bước chuyển theo kịp của Chính quyền đô thị. Cho nên trong 5 năm tới công tác xây dựng Đảng chúng tôi quyết thực hiện mục tiêu là đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ của một đô thị; mặt khác trong công tác xây dựng Đảng chúng tôi xác định nhiệm vụ, ngoài việc giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện NQ TW4 (khóa 12) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; thì trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới, chúng tôi đề cập thêm một khía cạnh, một vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức, đó là những cái mà chúng tôi xác định mục tiêu quan trọng nhất của 5 năm tới”. 

Với nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là hết sức nặng nề, nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và tinh thần cách mạng tiến công. Tin chắc rằng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã Tân Châu sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-20205, góp phần đưa Tân Châu phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân./.

Văn Phô