Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đảng bộ huyện Chợ Mới khát vọng quyết tâm đột phá, đưa kinh tế-xã hội phát triển nhanh và toàn diện

Ngày đăng: 31/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Với bề dầy về lịch sử cách mạng, truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo và cần cù của nhân dân, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Chợ Mới quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, khai thác tốt lợi thế, nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) và dân sinh.

Tiếp tục chuyển dịch nông nghiệp, tạo nền tảng tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phấn đấu thu nhập đầu người gần với mức bình quân của cả nước; đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

Responsive image

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ  XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam cho biết: "Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Chợ Mới chọn 3 khâu đột khá: Tập trung đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ; tranh thủ mọi nguồn lực, thực hiện cơ chế chính sách linh hoạt thu hút doanh nghiệp đầu tư, đẩy mạnh phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Theo đó, Chợ Mới tập trung phát triển KT-XH trong bối cảnh liên vùng, liên tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế. Phát triển kinh tế gắn bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng-an ninh".

Xác định Chợ Mới vẫn là huyện nông nghiệp và có thế mạnh về thương mại, dịch vụ, tiềm năng về sản xuất công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản, chế biến lương thực thực phẩm, huyện đầu tư phát triển kinh tế theo hướng “nông nghiệp-thương mại, dịch vụ-công nghiệp, xây dựng”. Trong đó, nông nghiệp và thương mại, dịch vụ là hai lĩnh vực mũi nhọn; du lịch là tiềm năng, lợi thế để đến 2025 dịch vụ du lịch thật sự là điểm sáng của huyện. Tiếp tục khơi dậy và huy động tối đa các nguồn nội lực, nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Chợ Mới đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu: thu ngân sách đến 2025 đạt 707 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 85 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 65%; tỷ lệ hộ nghèo duy trì dưới 4%, hộ cận nghèo dưới 5%; đến năm 2023 hoàn thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đến 2025 có 50% xã đạt nông thôn mới nâng cao; chỉ số cải cách hành chính ở tốp đầu các huyện; 95% tổ chức cơ sở đảng được công nhận hoàn thành nhiệm vụ trở lên...

Theo ông Nam, để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ huyện tập trung tạo môi trường thuận lợi, khai thác tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy tăng trưởng, thu hút nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng cho các đô thị..., như: đường kênh Long Điền A-B, xin chủ trương và đầu tư mở tuyến mới đường Hòa An-Hội An, Hòa An-Hòa Bình (song song tuyến cũ); kêu gọi đầu tư cầu Hòa An-Lấp Vò (Đồng Tháp), tiếp tục mời gọi đầu tư cầu Long Điền B-Kiến Thành; xây dựng bờ kè thị trấn Mỹ Luông-Tấn Mỹ; mời gọi đầu tư hình thành chợ đêm, địa điểm mua sắm phục vụ khách du lịch... Khai thác lợi thế về thương mại-dịch vụ và du lịch; đầu tư nâng cấp, phát triển mới các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ đêm... Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Triển khai hiệu quả Đề án phát triển du lịch 3 xã cù lao Giêng và hệ thống “Du lịch thông minh”. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Đảng bộ huyện tiếp tục tạo bước đột phá lãnh đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, liên kết, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển, nhân rộng các mô hình sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; kêu gọi đầu tư phát triển các cơ sở, nhà máy chế biến. Đầu tư giao thông thuỷ lợi nội đồng; phát triển quy mô lớn những sản phẩm chiến lược của huyện là: lúa giống, trái cây, rau màu, bò, hoa kiểng… ứng dụng công nghệ cao, liên kết, chế biến, tiêu thụ. Củng cố, nâng chất hoạt động mô hình Hội quán nông dân. Duy trì và nâng chất các xã đã đạt nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới. Xây dựng và triển khai Đề án để đến năm 2023 đạt huyện nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2025 có 50% xã đạt nông thôn mới nâng cao. Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội quan tâm giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; cùng với thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân trong tình hình mới.

Ông Nam cho biết: "Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung giải quyết những vấn đề KT-XH bức xúc. Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; cải tiến lề lối, tác phong làm việc; phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của tập thể cấp ủy, cá nhân người đứng đầu tổ chức trong thực thi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn... tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng".

Với tinh thần “Tăng cường xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng nhân dân; giữ vững an ninh trật tự; đột phá toàn diện, bền vững; sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới”, Đảng bộ huyện Chợ Mới khóa XII sẽ tiếp tục đưa huyện phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống và bề dầy về lịch sử cách mạng./.

HẠNH CHÂU