Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 10/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Qua 2,5 ngày (5 – 7/8) làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện Thoại Sơn đã đến tham dự Đại hội.

Responsive image
 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn khóa  XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ra mắt đại hội Tặng hoa các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020) không tái cử

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 40 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Minh Tâm tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn (nhiệm kỳ 2020 – 2025); đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều tái đắc cử Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Phạm Quang Căn được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; bầu 16 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết, đại diện cho Đảng bộ huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội đề ra quan điểm phát triển và xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển toàn diện về kinh tế; đổi mới, sáng tạo, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, từng bước đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ, du lịch và công nghiệp nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2025”.

Responsive image
 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Phạm Minh Tâm khẳng định, Đại hội đã thống nhất với 4 khâu đột phá, 5 chương trình trọng điểm, 12 chỉ tiêu và 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Để hiện thực hóa chủ trương, nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, triển khai các công việc để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống với các nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả Đại hội trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là những quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá, chương trình trọng điểm và nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung phấn đấu thực hiện từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Xây dựng và triển khai chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân kỳ thời gian thực hiện, phân công rõ tập thể, cá nhân phụ trách và tổ chức sơ, tổng kết kịp thời; Phát động phong trào thi đua trong các cấp, các ngành và toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội cũng đã đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 như: nâng cao thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt mức từ 85 triệu đồng/người/năm trở lên; giá trị sản xuất bình quân/ha đất nông nghiệp: 230 triệu đồng/ha/năm; số lượng doanh nghiệp phát triển mới trên địa bàn trong nhiệm kỳ: 402 doanh nghiệp; thu ngân sách từ kinh tế địa bàn: 682 tỷ đồng; tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025: đạt từ 85% đến 90%; tỉ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn: 0,74%; tỉ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đến năm 2025: 68%; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2025: 95%;...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lê Hữu Nghị, UV. BTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (nhiệm kỳ 2019 – 2020) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Thoại Sơn (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Responsive image
 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lê Hữu Nghị, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (nhiệm kỳ 2019 – 2020) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Thoại Sơn (nhiệm kỳ 2020 – 2025). /.

Phương Lan