Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Vai trò của hệ thống MTTQ tỉnh An Giang trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Ngày đăng: 30/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là một nhiệm trọng tâm của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và là hoạt động hỗ trợ tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Responsive image

về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với nội dung trọng tâm của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Thông qua cuộc vận động MTTQ và các đoàn thể đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, xây dựng các phương pháp làm ăn hiệu quả, thiết thực, vươn lên làm giàu hợp pháp, thoát nghèo bền vững thông qua các mô hình cụ thể để giúp nhau phát triển kinh tế. 

Hoạt động nhân đạo, tương trợ lẫn nhau được MTTQ Việt Nam các cấp gắn với nội dung hoạt động Quỹ “Vì người nghèo”. Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh xây dựng kế hoạch, tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ra lời kêu gọi và tổ chức lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” vào ngày 17/10 với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tập thể, cá nhân và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở thờ tự, các tổ chức từ thiện,.... Hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” những năm qua, được cấp ủy đảng, nhà nước quan tâm chỉ đạo, các tổ chức thành viên và các ngành hưởng ứng nên đã tạo thành sức mạnh tổng hợp để chăm lo cho đồng bào nghèo, trong đó nổi bật là xóa nhà tre lá dột nát, tạm bợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của địa phương về giảm tỷ lệ hộ nghèo, đồng thời giải quyết được tình trạng hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Qua đó, đã khơi đúng mạch nhân nghĩa, “thương người như thể thương thân”, vì thế được mọi ngành, mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia; tạo được sức mạnh tổng hợp trong chăm lo cho người nghèo; góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện khá tốt công tác An sinh xã hội. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, vai trò của Mặt trận ngày càng cao, khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường và mở rộng.

Trong 05 năm qua, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền tổng trị giá trên 885 tỷ đồng. Từ số tiền vận động được, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã chi trên 862 tỷ đồng để hỗ trợ các khoản cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cứu trợ nhân đạo và thực hiện chương trình an sinh xã hội. Từ những hoạt động đó mà sự lan tỏa của hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” ngày một vang xa và đến với từng tấm lòng của nhà hảo tâm, mạnh thường quân, từ đó sự quan tâm đến công tác xã hội ngày càng nhiều, phát huy được sức mạnh tổng hợp từ cộng đồng dân cư, thể hiện tốt truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc.

Những bản sắc tốt đẹp và nhân văn sâu sắc của truyền thống tương thân tương ái, hoạt động nhân đạo, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư được chúng ta gìn giữ và phát huy mạnh mẽ để từ đó chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được hiệu quả hơn thông qua những hoạt động thực tiễn của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo”,... vì vậy, thời gian tới MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

- Thứ nhất: Phải có sự thống nhất cao từ trong nội bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đến ngoài quần chúng nhân dân, có sự phối hợp đồng bộ tạo thành sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện.

- Thứ hai: Mặt trận Tổ quốc các cấp có kế hoạch, giải pháp phù hợp, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các tổ chức thành viên, với những người có uy tín, có tâm huyết, có nhiệt tình, những chức sắc tôn giáo, dân tộc,… để làm nòng cốt trong tuyên truyền vận động quần chúng tham gia thực hiện.

- Thứ ba: Tiếp tục ra sức kêu gọi mọi nguồn lực trong xã hội và cùng cộng đồng dân cư tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Thứ tư: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, nội dung cuộc vận động, phản ánh hoạt động Quỹ “Vì người nghèo”, những gương điển hình của các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác từ thiện nhân đạo để nhân rộng điển hình.

- Thứ năm: Công khai kết quả vận động và sử dụng Quỹ trên báo, đài để nhân dân biết và kiểm tra theo phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” phải theo quy chế và đúng nguyên tắc tài chính.

- Thứ sáu: Kịp thời khen thưởng, động viên cổ vũ tinh thần những tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật trong cuộc vận động, các mô hình tiêu biểu trong chăm lo cho người nghèo, thực hiện chương trình An sinh xã hội.

- Thứ bảy: Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ bằng hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị, trong đó các vị đứng đầu cơ quan Đảng, Nhà nước phải là người đi tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời phát huy vai trò các tổ chức thành viên của MTTQ trong việc chăm lo cho người nghèo, nhằm tạo ra nhiều nguồn lực cùng chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo được đạt kết quả tốt hơn.

Thực hiện phương châm “lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân” để Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đi vào lòng các tầng lớp nhân dân và sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả đạt được trong thời gian tới, từ đó tác động mạnh mẽ đến tinh thần đoàn kết, chia sẻ, nhân ái cao cả, phát huy được sức mạnh tập thể của nhân dân ở cộng đồng dân cư. Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, hoạt động nhân đạo, tương trợ lẫn nhau trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)./.

Thanh Phong