Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công tác dân vận góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương

Ngày đăng: 15/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 15/10, Ban Dân vận Tỉnh uỷ An Giang tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 và Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020).

Responsive image

Tặng quà cho các cán bộ làm công tác dân vận qua nhiều thời kỳ

Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” gắn với trách nhiệm quản lý nhà nước, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, đã phát huy được quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân, huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp và người dân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp kinh phí trên 4.000 tỷ đồng, hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, hàng trăm nghìn ngày công lao động để phục vụ công tác an sinh xã hội và giúp các địa phương nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nhất là những tiêu chí khó.

Responsive image

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

Tính đến cuối tháng 9/2020, toàn tỉnh có 61/119 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, có 3/14 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; có 3/11 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, hoàn thành sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết đề ra. Hiệu quả của phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương đã góp phần quan trọng, tích cực đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội".

Nhờ làm tốt công tác “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, An Giang đã vận động nhân dân tập trung đất đai sản xuất quy mô lớn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giảm dần diện tích trồng lúa, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi, rau màu, cây ăn trái gắn với ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư… Hình thành nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như các mô hình: Tổ hợp tác trồng lúa Nhật; tổ hợp tác trồng mè; tổ hợp tác trồng rau an toàn trong nhà lưới; mô hình 3 giảm 3 tăng và 1 phải 5 giảm; mô hình trồng rau an toàn; mô hình nuôi lươn VietGAP ứng dụng công nghệ cao; mô hình vận động nông dân chuyển đổi diện tích trồng lúa sáng trồng hoa màu...

Từ đó, làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy phát triển kinh tế của Nhân dân, góp phần đưa chính sách phát triển kinh tế của tỉnh vào cuộc sống, thu nhập bình quân đầu người của người dân tăng từ 30,91 triệu đồng/người/năm (giai đoạn 2011 2015) lên 46,8 triệu đồng/người/năm (giai đoạn 2016 – 2020), tỉ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 1,93 %, giảm bình quân 1,5 %/năm...

Theo Ban Dân vận Tỉnh uỷ An Giang: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” thật sự trở thành phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị trong công tác dân vận đã được nâng lên.

Thông qua việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” đã huy động được nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thể hiện được sự năng động, sáng tạo trong công tác vận động nhân dân của những cán bộ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh.

Các mô hình “Dân vận khéo” đã đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp đỡ nhân dân vươn lên thoát nghèo; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở.

Từ năm 2016 đến nay , toàn Tỉnh đã xây dựng gần 10.300 mô hình thực hiện ở hai nhóm danh hiệu “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” trên 4 lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó, thu hút đông đảo các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia đóng góp trên 4.000 tỉ đồng, hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, hàng trăm nghìn ngày công lao động để xây dựng cầu đường, cất nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống... góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Responsive image

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhấn mạnh: Công tác dân vận của Đảng luôn có vai trò quan trọng trong việc vận động, đoàn kết, tập hợp, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Vì vậy, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, các mô hình hiệu quả về “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, để mở rộng, phát huy sức mạnh khối đoàn kết dân tộc tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang cũng yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh uỷ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông và quan tâm đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nắm chắc tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân...

Responsive image

Ông Nguyễn Thanh Bình trao tặng bằng khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” năm 2020 cho nhiều cá nhân đóng góp cho công tác dân vận tỉnh An Giang. Đồng thời, UBND tỉnh An Giang cũng trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020./.

Quang Minh