Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chuẩn bị các báo cáo, tờ trình để trình tại kỳ họp cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 24/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 23/7/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh rà soát các báo cáo, tờ trình sẽ trình tại kỳ họp cuối năm 2020. Cụ thể, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020.

Responsive image
 

Tại kỳ họp cuối năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình của Uy ban nhân dân tỉnh như sau: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2021.

Các Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết của Hội đông nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2020; Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2021; Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch vốn và danh mục dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tờ trình ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tài chính, kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 ngân sách tỉnh An Giang; Ban hành Nghị quyết về Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2021; Ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021; Ban hành Nghị quyết về giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NQ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2021; Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2021… các tờ trình các công việc khác có liên quan khi cần thiết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý UBND tỉnh tiếp tục quan tâm rà soát các báo cáo, tờ trình và các văn bản trình tại kỳ họp cuối năm 2020 đảm bảo chu đáo, đúng quy định; đồng thời gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 14/8/2020 để kịp thời ban hành Kế hoạch chuẩn bị tốt cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 16 (kỳ họp cuối năm 2020)./.

Vũ Hùng