Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chợ Mới triển khai 4 đề án hoàn chỉnh giao thông, hỗ trợ nhà ở

Ngày đăng: 01/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới vừa tổ chức hội nghị triển khai 4 đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy: đề án 01/ĐA/HU ngày 9-10-2020 về việc huy động các nguồn lực trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường ở các xã, thị trấn; đề án số 02/ĐA/HU ngày 9-10-2020 về việc huy động các nguồn lực hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025; đề án số 03/ĐA/HU ngày 9-10-2020 về việc huy động các nguồn lực xây dựng cầu bê tông nông thôn giai đoạn 2021-2025; đề án số 06/ĐA/HU ngày 18-4-2020 về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn giai đoạn 2020-2025. Tổng kinh phí thực hiện 4 đề án gần 333 tỷ đồng.

Responsive image

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức nhấn mạnh: sau đề án xây dựng huyện nông thôn mới, 4 đề án này rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Để đưa 4 đề án này vào cuộc sống, cần có sự quyết tâm chính trị rất lớn, đẩy mạnh tuyên truyền đưa đề án ra dân, để dân biết cùng với chính quyền chung tay thực hiện tốt. Đồng thời, quán triệt tốt quan điểm này cùng với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Tăng cường phối hợp từ huyện đến cơ sở để triển khai thực hiện tốt. Các xã thị trấn cần cụ thể hóa các đề án, triển khai kế hoạch cụ thể, tạo sự đồng thuận trong dân, nghe dân, thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, nhưng phải đảm bảo tính thẩm mỹ, chất lượng cao nhưng tránh lãng phí. Đồng thời, xác định rõ các đề án này thực hiện nhằm mục tiêu lo cho dân, nâng cao đời sống nhân dân ,việc thực hiện các đề án nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ để đảm bảo đến năm 2025 hoàn chỉnh hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn, đảm bảo tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới./.

Hạnh Châu