Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chợ Mới tập huấn tuyên truyền về phát triển khoa học và công nghệ năm 2019

Ngày đăng: 21/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 21/11/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Khoa học công nghệ tỉnh An Giang phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về phát triển khoa học và công nghệ năm 2019. Tham dự có ông Nguyễn Đăng Giai - Trưởng Phòng Khoa giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, ông Trần Thiện Linh- Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ.

Responsive image
 

Tại đây, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, PCT UBND, Phó Trưởng ban Tuyên giáo 18 xã, thị trấn và các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện được tiếp thu hai chuyên đề, về: Một số kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 234-TB/TW của Bộ Chính trị ( khóa X) về nhiệm vụ giải pháp phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020: thách thức và định hướng giải pháp; kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thông tin kết quả sơ lược khoa học công nghệ trong nước năm 2018, các chính sách KH và CN của tỉnh An Giang, nội dung về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, giới thiệu các mô hình có khả năng ứng dụng và nhân rộng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Buổi tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu hiểu rõ thêm các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KH&CN một cách thường xuyên, liên tục và sâu rộng đến tận cơ sở, từ đó giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế của tỉnh nói chung và địa phương  nói riêng./.

Nhã Uyên