Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chợ Mới đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ

Ngày đăng: 03/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Trong phát triển và hội nhập, huyện Chợ Mới đã thực hiện nhiều giải pháp đột phá thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ. Đã vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, rau màu theo hướng phát triển sản xuất tập trung, quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ các sản phẩm lợi thế của huyện, đã mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Responsive image

 Chợ Mới đã thực hiện nhiều giải pháp đột phá thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân

Từ 2015 đến nay đã chuyển dịch đất lúa kém hiệu quả và vườn tạp sang trồng rau màu, cây ăn trái hơn 4.820 ha, hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái ở 3 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân với tổng diện tích trên 4.100 ha xoài và vùng chuyên canh rau, màu ở xã Kiến An với diện tích 750 ha nhằm định hướng cho người dân sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung. Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được chú trọng nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất. Kỹ thuật sản xuất của nông dân ngày càng cải thiện, năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi không ngừng nâng cao, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. 

Chợ Mới được đầu tư hoàn thành Dự án kiểm soát lũ Nam Vàm Nao kinh phí hơn 1.209 tỷ đồng, Trạm bơm mẫu Mương Ông Cha kinh phí 38,1 tỷ đồng; hệ thống tưới công nghệ cao 4 xã (Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân và Kiến An) kinh phí trên 40 tỷ đồng… để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh. Đồng thời, hỗ trợ nông dân 46 mô hình phát triển sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ cao, đã cho kết quả khả quan, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn, chất lượng dần được nông dân quan tâm và hưởng ứng, đã có 704 ha xoài được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, 3 ha thanh long được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và đăng ký nhãn hiệu An Giang. Hiệu quả từ việc sản xuất theo chuẩn VietGAP thể hiện rõ ở việc đã có trên 97 tấn xoài xuất khẩu sang thị trường khó tính như Hàn Quốc, Úc, Mỹ. Hỗ trợ Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chợ Mới đầu tư công nghệ sản xuất nước ép xoài, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Về sản xuất rau, màu cũng đã có 80,6 ha được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 0,6 ha có chứng nhận nhãn hiệu An Giang. Qua đó, góp phần đẩy mạnh việc sản xuất nông nghiệp của huyện ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy. Từ đó, năm 2019 giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt 320,56 triệu đồng/ha, tăng 57,02 triệu đồng/ha so năm 2015, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện 70,56 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 52,4 triệu đồng/người/năm, tăng 20,1 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện là 3,24 triệu đồng người/năm.

Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phát huy hết các lợi thế, tiềm năng của huyện, sản xuất nông nghiệp chưa có sự bức phá rõ nét, chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ lẻ, chưa thực sự gắn với thị trường tiêu thụ. Chất lượng nông sản còn thấp, sức cạnh tranh yếu, sản xuất theo chuẩn thực hành sản xuất nông nghệp tốt chưa nhiều. 

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu: Chợ Mới đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp gắn liền với xây dựng nông thôn mới, phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2020-2025; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa kết hợp với mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa các nông sản chủ lực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Để thực hiện đạt mục tiêu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới yêu cầu tiếp tục vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng giảm đất lúa kém hiệu quả, đất vườn tạp sang đất trồng rau, màu và cây ăn trái. Diện tích canh tác lúa 10.500 ha chiếm 42,35% diện tích đất sản xuất nông nghiệp; diện tích canh tác rau màu 4.280 chiếm 17,27% diện tích đất sản xuất nông nghiệp; diện tích trồng cây ăn trái 10.011 ha chiếm 40,38% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện như lúa chất lượng cao, rau màu, cây ăn trái. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu sản xuất từ gieo trồng - chăm sóc - thu hoạch - chế biến, bảo quản để nâng cao nâng cao năng suất, chật lượng sản phẩm làm gia tăng giá trị sản phẩm. Phấn đấu đến cuối năm 2025 vận động nông dân sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP diện tích đạt 2.000 ha.

Huyện tiếp tục rà soát quy hoạch, điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất. Bám sát các Nghị quyết, định hướng quy hoạch cấp trên để phát triển nông nghiệp hiệu quả. Lựa chọn, xác định những cây trồng, vật nuôi có lợi thế, có thị trường để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh có quy mô phù hợp thông qua việc khai thác, phát huy hiệu quả dự án kiểm soát lũ Nam Vàm Nao giai đoạn 1 gắn với quy hoạch vùng chuyên canh. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về tính tất yếu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo phương châm “chuyển mục tiêu số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm”, vận động thay đổi thói quen canh tác của người nông dân để sản xuất theo chuỗi, theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng. Đây được xem là yếu tố tiên quyết để nông sản khu vực nông thôn phát triển theo hướng hàng hóa. Từ mô hình Hội quán, Hội Nông dân các cấp làm nòng cốt trong tuyên truyền vận động để nông dân tự nguyện tham gia các mô hình kinh tế hợp tác, tiếp cận mô hình liên kết 4 nhà và nhận thức được rằng: con đường tất yếu là liên kết, hợp tác với nhau trong quy trình sản xuất - tiêu thụ sản phẩm để sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tuyên truyền và tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận được nhiều hơn với các chính sách khuyến khích đầu tư ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

Tổ chức sản xuất không kém phần quan trọng, Chợ Mới triển khai kế hoạch định hướng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2020-2025, kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Rà soát diện tích lúa năng suất thấp, kém hiệu quả chuyển sang các cây trồng khác có thị trường, hiệu quả hơn như rau màu hoặc cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản. Phát triển mạnh cây ăn quả, các loại rau hoa theo hướng công nghệ cao, an toàn thực phẩm. 

Tăng cường chuyển giao khoa học, công nghệ cho nông dân, nhất là việc chuyển giao các giống mới, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và xu hướng biến đổi khí hậu. Hình thành các nhóm, tổ hợp tác sản xuất dựa trên lợi thế của từng địa phương, để cùng nhau hỗ trợ và liên kết phát triển thông qua mô hình hội quán. Củng cố, nâng chất các hợp tác xã đủ mạnh để đại diện cho nông dân tham gia các chuỗi liên kết. Thực hiện có hiệu quả các khâu trong liên kết từ cung cấp dịch vụ đầu vào đến chế biến và phát triển thị trường; nhất là thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Tranh thủ thực hiện dự án Nam Vàm Nao giai đoạn 2 và các dự án cơ hội khác để tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, chủ động trong kiểm soát lũ, hạn mặn và tổ chức tưới tiêu kịp thời. Tranh thủ với tỉnh tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư vào nông nghiệp. Phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu, kết hợp đầu tư nhà máy sơ chế, kho bảo quản, tồn trữ sản phẩm gần vùng nguyên liệu. 

Xác định khoa học công nghệ là khâu then chốt để tạo đột phá trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế trong quản lý, sản xuất nông nghiệp. Tranh thủ với tỉnh đặt hàng các nhiệm vụ khoa học theo hướng xây dựng các giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao.

Thường xuyên thông tin về thị trường, giá cả, các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, quảng bá giới thiệu sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn. Phối hợp với các ngành liên quan tranh thủ với ngành chuyên môn cấp trên kêu gọi các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ để mở rộng thị trường./.

Hạnh Châu