Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chợ Mới chuẩn bị tốt Đại hội Đảng

Ngày đăng: 10/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Xác định công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tại địa phương, đơn vị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc Huyện ủy Chợ Mới, đặc biệt là người đứng đầu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Từ đó, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, phân công chuẩn bị chu đáo các mặt để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đảng bộ huyện Chợ Mới có 60 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, gồm: 27 đảng bộ cơ sở và 33 chi bộ ngành huyện. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 317 và 13 đảng bộ bộ phận. Toàn huyện có 7.148 đảng viên, chiếm 2,3% dân số (2.615 đảng viên nữ, 1.130 đảng viên có đạo). Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 42 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy 13 đồng chí; cấp ủy cơ sở 374 đồng chí (xã, thị trấn 265, ngành huyện 109). Các cấp ủy đảng trực thuộc Huyện ủy đã cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác chuẩn bị đại hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tổ chức quán triệt, triển khai thông suốt đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đảng viên những nội dung chủ yếu về đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám cho biết: "Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch 94-KH/TU của Tỉnh ủy An Giang về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình thực tế. Đã chuẩn bị văn kiện đại hội, báo cáo kiểm điểm trình đại hội, thành lập các tiểu ban văn kiện, soạn thảo nội dung, tổ biên tập, tổ giúp việc… trên cơ sở bám sát Nghị quyết nhiệm kỳ trước và tình hình thực tiễn của Đảng bộ. 60/60 chi, đảng bộ đăng ký thực hiện các công trình, phần việc đảm bảo hoàn thành trước đại hội Đảng các cấp. Đã biên soạn và xuất bản công trình lịch sử huyện Chợ Mới 320 năm hình thành và phát triển làm công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp, nảy sinh tại địa phương, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng".

Công tác tổ chức thực hiện các phần việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp xã, huyện cơ bản hoàn chỉnh và đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt theo sự chỉ đạo của Đảng cấp trên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm và gửi chi, đảng bộ trực thuộc đóng góp và tiến hành lấy ý kiến của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí... Đồng thời, đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo báo cáo chính trị trên Cổng thông tin điện tử huyện, Đài Truyền thanh huyện để lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy cấp huyện Chợ Mới và cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới chuẩn bị thận trọng, đảm bảo quy trình chặt chẽ, dân chủ, đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng.

Các cấp ủy đảng cơ sở đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác nhân sự đại hội, ban hành kế hoạch thực hiện.  Hiện có 294/317 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023 đã tiến hành xong đại hội (đạt 92,74%), 56/62 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã-thị trấn đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 (đạt 90,32%), 12/13 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy xã-thị trấn tiến hành xong đại hội (đạt 92,30%), có 20/27 đơn vị đã hoàn thành xong đại hội Chi bộ trực thuộc. 

Để đại hội cấp cơ sở tiến hành tốt, Huyện ủy đã chọn 4 đơn vị tổ chức đại hội điểm là: Đảng bộ thị trấn Mỹ Luông (đại hội trực tiếp bầu Bí thư); Đảng bộ xã Long Điền A (đại hội để rút kinh nghiệm cho Đảng ủy xã-thị trấn); Đảng bộ Trung tâm Y tế (đại hội để rút kinh nghiệm cho Đảng ủy ngành huyện và bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy); Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy (đại hội rút kinh nghiệm cho các chi bộ).

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám: tới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng dưới cơ sở và cơ sở. Khẩn trương hoàn chỉnh văn kiện và thực hiện các bước quy trình nhân sự để hoàn chỉnh Đề án nhân sự của cấp huyện để thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Tổ chức chu đáo việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Trung ương và tỉnh và văn kiện đại hội đảng bộ huyện. Tăng cường tuyên truyền, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Toàn Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để thực hiện thắng lợi, thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đảng hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng huyện Chợ Mới Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp của huyện Chợ Mới; nhất là việc triển khai quán triệt nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy; cụ thể hóa các kế hoạch liên quan đến đại hội, đặc biệt là công tác quản lý, sàng lọc đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt nhấn mạnh: đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, do đó lưu ý Đảng bộ huyện trong báo cáo chính trị Đại hội Đảng cần tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, đánh giá thực chất hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học, tìm giải pháp, khắc phục những khó khăn cho nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó đề ra giải pháp, xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cho huyện Chợ Mới để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả, khả thi phát triển địa phương thời gian tới.

Thống nhất 3 khâu đột phá của Đảng bộ huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đề nghị Đảng bộ huyện Chợ Mới đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cần chọn khâu đột phá trên cơ sở xác định tiềm năng, thế mạnh cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tận dụng lợi thế dự án Nam Vàm Nao, đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển thương, mại dịch vụ du lịch; tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, sản xuất gắn tiêu thụ. Nông nghiệp phải ứng dụng tiến bộ khoa học, thu hút các nhà máy, doanh nghiệp chế biến nông sản, gắn sản xuất với thị trường, chú trọng phát huy các hợp tác xã kiểu mới, tổng kết các mô hình hiệu quả. Cần nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng, đẩy mạnh mời gọi đầu tư...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đề nghị về công tác nhân sự đúng tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ phải bám sát vào các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Cần quan tâm cụ thể hơn về chất lượng, không nên chú trọng quá đến số lượng, vì chất lượng cán bộ có vai trò ý nghĩa quyết định. Công tác nhân sự phải công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, hạn chế tối đa những sơ hở về công tác quy trình cơ cấu cán bộ, vấn đề cốt yếu là đảm bảo năng lực thật sự, uy tín trong Đảng, Nhân dân. Phát huy nhân tố mới, tạo sự đột phá hơn trong công tác đào tạo, dự nguồn. Đẩy mạnh tuyên truyền trước trong và sau đại hội Đảng các cấp, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng.

Hạnh Châu