Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Thành quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 08/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Với vị trí địa lý thuận lợi, huyện Châu Thành là huyện nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên về phía nam Sông Hậu với 2 trục lộ giao thông chính là Quốc lộ 91 và 2 tỉnh lộ 941, 947 là con đường huyết mạch của tỉnh và huyện, có vai trò rất quan trọng trong việc khai thác tiềm năng và lợi thế của vùng tứ giác Long Xuyên, đồng thời là con đường chiến lược an ninh, quốc phòng và kinh tế của tỉnh. Với tổng diện tích tự nhiên 34.720 ha (347,2 km²).

Bên cạnh đó, huyện có một tuyến Quốc lộ, hai tuyến Tỉnh lộ và các tuyến đường liên huyện, liên xã với chiều dài lên đến hơn 150 km. Hệ thống giao thông đường thủy ven sông Hậu với chiều dài 10 km, các tuyến kênh rạch hơn 600 km. Điều kiện về giao thông thủy, bộ, giao thông nông thôn đã được nối liền các xã, thị trấn cũng như với địa bàn huyện, thành phố giáp ranh… Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để huyện Châu Thành phát triển về mọi mặt sau 10 năm phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Responsive image
 

Theo đó, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương cùng với Nhân dân huyện Châu Thành tích cực thực hiện nhiều công trình mạng lại ý nghĩa thiết thực cho xã hội. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống người dân, diện mạo nông thôn ngày càng thêm khởi sắc. Cụ Thể, đối vói Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (Theo Quyết định số 3379/QĐ- ƯBND ngày 28/11/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang). Tính đến cuối năm 2019 trên địa bàn huyện có 05/12 xã đã được ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới”; tăng 05 xã so với năm 2011 và tăng 04 xã so với năm 2015. Các xã đều thực hiện duy trì, nâng chất tốt các tiêu chí, chỉ tiêu. Trung bình các xã trên địa bàn huyện đạt 15,33 tiêu chí và 42,33 chỉ tiêu. So với năm 2017 các xã đều có phấn đấu tăng đạt tiêu chí, chỉ tiêu; không có xã đạt dưới 10 tiêu chí (năm 2017 có 06 xã đạt dưới 10 tiêu chí). Còn Đối với Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ- TTg ngày05/4/2016 của Thủ Tướng Chính phủ. Trên cơ sở rà soát, tổng hợp danh mục của các phòng, ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí nông thôn mới của huyện và UBND các xã, ngoài những xã trong lộ trình 2016 - 2020, huyện Châu Thành cần phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới thêm 07 xã để có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Đồng thời huyện phải đạt các nội dung của 09 tiêu chí huyện nông thôn mới tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, huỵện Châu Thành cơ bản đạt 02/09 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện huyện đạt 02/09 tiêu chí là tiêu chí 3 (Thủy lợi); tiêu chí 9 (Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới). Tương đương đạt 05/14 chỉ tiêu về  chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, về giao thông, y tế …

Responsive image
 

Với kết quả đạt được qua chặn đường 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, là quá trình tập trung nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng lòng nhất trí cao của người dân huyện Châu Thành, cùng góp sức thực hiện. Qua đó, đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, tạo được lòng tin của người dân đối với Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể. Từ đó, người dân góp sức cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện ngày càng phát triển, tạo tiền đề quan trọng góp phần xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Responsive image
 

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới huyện Châu Thành tiếp tục  đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh nhằm hướng đến xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, đề ra mục tiêu Xây dựng các xã nông thôn mới có kinh tế - xã hội phát triển, kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện, hiện đại. Thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày được nâng cao, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, văn minh, giàu bản săc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phấn đấu đến năm 2023 có thêm 07 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, lũy kế toàn huyện có 12/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Hoàn thành 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới và hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị công nhận huyện nông thôn mới trong năm 2024. Duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đã đạt theo quy định; đến năm 2024 đạt “Huyện nông thôn mới” và có 03 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” . Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân trên 95%. Tỷ lệ trường học đạt chuấn quốc gia mức độ 1 đạt 70% .Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch ở thành thị 99%; hộ sử dụng nước sạch ở nông thôn đạt 95%...

Có thể nói, với kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của nhân dân địa phương sẽ là tiền đề vững chắc, tạo động lực tiếp thêm sức mạnh to lớn và niềm tin mãnh liệt để huyện Châu Thành thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025, xứng đáng với truyền thống cách mạng anh hùng của địa phương./.

Minh Thiện