Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Thành đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng: 30/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Châu Thành luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, với nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc khó, việc mới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh…

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ huyện đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tạo sự đồng thuận, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy Đảng huyện Châu Thành luôn quan tâm lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trung ương, tỉnh, huyện về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên bằng các kế hoạch, đề án, chương trình hành động… phù hợp với tình hình địa phương để triển khai tổ chức đến các tổ chức Đảng và đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã giữ vững, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị.

Responsive image

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

 Đảng bộ huyện Châu Thành luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình được Chi, Đảng bộ các cấp thực hiện nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, kiên định, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng đạt được những kết quả khá tốt. Đến nay, huyện đã thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND ở 13/13 xã, thị trấn; Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Trưởng ban Dân vận huyện đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Phó Trưởng ban Dân vận đồng thời là Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Đông y huyện.

Việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung chỉ đạo, có kế hoạch và lộ trình thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt luôn nêu gương, đoàn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ngô Hồng Yến tặng cờ thi đua và bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2015-2019

Responsive image
 

Huyện Châu Thành đã thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch cán bộ dài hạn, ngắn hạn theo từng giai đoạn và thực hiện đề án tạo nguồn cán bộ theo yêu cầu của tỉnh cho 1.747 lượt cán bộ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cho 3.153 trường hợp đáp ứng nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ luôn được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình thủ tục với 160 lượt cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy chủ động tham mưu bổ sung, kiện toàn ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp huyện, xã. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục kết nạp và công nhận đảng viên chính thức. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 1.033 đảng viên, đạt 103% so nghị quyết.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết nhấn mạnh: phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm và khát vọng phát triển địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, của tỉnh, huyện về công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Các cấp ủy Đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức Đảng thực hiện nghiêm cấp ủy cấp huyện, cơ sở dự sinh hoạt chi bộ địa bàn dân cư, phân công đảng viên sinh hoạt chi bộ tại địa bàn dân cư, nắm hộ gia đình. Hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Bên cạnh đó, thực hiện tốt, có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác đánh giá cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh…/.

Trung Hiếu