Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Thành chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp

Ngày đăng: 24/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi, đảng bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định…

Responsive image

Huyện ủy Châu Thành tổ chức thành công đại hội điểm Đảng bộ thị trấn An Châu

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai đến các chi, đảng bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc trong việc chuẩn bị đại hội, nhất là những nơi tổ chức đại hội điểm. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ thị trấn An Châu và Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Châu Thành đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng cho các chi, đảng bộ trực thuộc còn lại. Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy khẩn trương xây dựng thống nhất chương trình, kịch bản đại hội, mẫu danh sách và tổ chức tập huấn công tác kiểm phiếu. Các chi, đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, chú trọng việc chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Theo kế hoạch, từ tháng 4 đến tháng 6-2020, huyện sẽ tiến hành đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; từ tháng 6 đến tháng 8-2020 tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Huyện ủy Châu Thành đã tạm thời hoãn việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy. “Trong thời gian tạm hoãn, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cần hoàn chỉnh báo cáo chính trị, chuẩn bị thật tốt và chu đáo các khâu tổ chức đại hội, sẵn sàng tổ chức khi có chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách hiệu quả…” - Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh cho biết.

Về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội cấp huyện, Đảng bộ huyện đã xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, triển khai việc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ huyện tại đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc; các cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng; chức sắc, chức việc… Báo cáo chính trị tập trung đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, vận động quần chúng, đấu tranh phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo cũng như trong tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 được Huyện ủy thực hiện đúng hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Huyện ủy Châu Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát hướng dẫn của tỉnh, Trung ương. Đặc biệt, cần quan tâm thực hiện công tác cán bộ chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, đúng quy tắc, đúng quy định. Huyện chủ động tìm ra động lực phát triển mới cho sự tăng trưởng nhanh, bền vững, ngoài những tiềm năng, lợi thế sẵn có. Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, đô thị, giáo dục, đào tạo nghề, tập trung mọi nguồn lực cùng nhân dân xây dựng huyện nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh… /.

Trung Hiếu