Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Phú: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày đăng: 03/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 2/3/2021, Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền huyện Châu Phú tổ chức họp thành viên Tiểu ban để đóng góp dự thảo kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; thông báo phân công thành viên Tiểu ban phụ trách đơn vị bầu cử.

Đồng chí Phạm Hồng Phước, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện – Trưởng Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền chủ trì cuộc họp. 

Tại cuộc họp, các thành viên đã tập trung thảo luận về triển khai các hoạt động tuyên truyền cho cuộc bầu cử.  Xác định cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là hoạt động chính trị quan trọng, sâu rộng. Để cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, các hoạt động tuyên truyền sẽ diễn ra trong 3 đợt, gồm: Đợt 1: Từ nay đến ngày 14/4/2021; đợt 2: Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 23/5/2021; đợt 3: Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 12/6/2021. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú được triển khai trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền trực quan sinh động, xây dựng khẩu hiệu, panô, áp phích, hoạt động tuyên truyền cổ động của các đội thông tin lưu động, kịp thời và sâu rộng đến quần chúng Nhân dân. Các thành viên Tiểu ban sẽ tập trung chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cử tri về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử, nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn, bầu được người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, có tác dụng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Mỹ Ngân – Tú Trang