Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Đốc: Xem xét kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ

Ngày đăng: 22/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thường trực HĐND thành phố Châu Đốc đã họp liên tịch để thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố.

Theo đó, HĐND sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020; xem xét kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2020; giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của đại biểu HĐND thành phố qua thảo luận tổ trước kỳ họp thứ 15; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Châu Đốc năm 2019; thông qua Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021…Ngoài ra, các ĐB sẽ nghe UBND thành phố báo cáo các chuyên đề: Tiến độ triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; những kết quả đạt được trong hoạt động xúc tiến đầu tư 6 tháng đầu năm và kế hoạch chương trình xúc tiến đầu tư 6 tháng cuối năm 2020; thực hiện đề án văn minh thương mại 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và sản xuất nông nghiệp 6 tháng cuối năm 2020, đặc biệt sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện nâng chất 02 xã nông thôn mới: Vĩnh Châu và Vĩnh Tế; công tác tổ chức Lễ hội cấp Quốc gia Vía Bà Chúa xứ Núi Sam năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020; kế hoạch sửa chữa hè và chuẩn bị năm học 2020 – 2021, đặc biệt việc chọn sách giáo khoa lớp 1 mới; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn thành phố; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19; công tác cấp phép và quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020; giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020. 

Ngoài ra, kỳ họp sẽ nghe thông báo của UBMTTQVN thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, chi cục thi hành án và Viện Kiểm sát nhân dân; thông báo kết quả giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND thành phố;…Thường trực HĐND yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố, các phòng, ban có liên quan sớm chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức trong ngày 16/7/2020.

Lê Thanh Dũng