Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Thoại Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Huy động mọi nguồn lực đưa Thoại Sơn phát triển nhanh, bền vững

Ngày đăng: 06/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bằng sự quan tâm của tỉnh và sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, Thoại Sơn đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra. Đặc biệt, là những điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội, vận động quần chúng, công tác xây dựng Đảng.

Responsive image

Cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho hệ thống quỹ khuyến học – khuyến tài huyện Thoại Sơn

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện Thoại Sơn đã đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện nhiều chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của huyện tăng từ mức 31,8 triệu đồng/người/năm đầu nhiệm kỳ (2015) lên đạt mức 54 triệu đồng/người/năm vào năm 2020, tăng gần 70% so nhiệm kỳ trước. Đây là thành quả nổi bật, là kết quả tổng hợp của việc thực hiện có hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp mang tính toàn diện của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thoại Sơn. Từ áp dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, từng bước đưa sản xuất nông nghiệp huyện theo chiều sâu, hướng vào chuỗi giá trị đến đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ - Du lịch, tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống người dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác vận động quần chúng tiếp tục phát huy được hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị đồng thời tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Từ đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được phát động thường xuyên, nhân rộng và lan tỏa trên nhiều lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện có 440 đơn vị, tổ chức, cá nhân điển hình đăng ký và thực hiện 128 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với tổng kinh phí ước trên 280 tỷ đồng, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi. Tiêu biểu các mô hình như: xây dựng Nông thôn mới đã huy động nhân nhân đóng góp ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới gần 42 tỷ đồng. Mô hình vận động quỹ “Vì người nghèo”: đã vận động tiền và hiện vật được hơn 96 tỷ đồng, hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, khó khăn; và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền và hiện vật xây dựng được tổng số 47 cây cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí xây dựng gần 16 tỷ đồng. Đây là nguồn quỹ rất có ý nghĩa của huyện, để từ đó hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, thể hiện tính tương thân, tương ái trong cộng đồng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Đó còn là mô hình xóa cầu ván trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Qua đó, đã xây dựng được 122 cầu với tổng số vốn trên 59 tỷ đồng (ngân sách huyện 18 tỷ đồng; nhân dân: 20,6 tỷ đồng, vốn khác: 20,4 tỷ đồng), tạo sự thuận lợi và an toàn trong việc đi lại, vận chuyển của nhân dân, giúp cải thiện bộ mặt nông thôn, tạo được sự tín nhiệm và đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân. Hay mô hình xây dựng phát triển hệ thống Quỹ Khuyến học - Khuyến tài trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Được triển khai ngày 18-5-2019 nhằm tích cực phát huy hiệu quả xã hội từ hoạt động khuyến học – khuyến tài. Qua 1 năm nỗ lực phấn đấu, đi đôi với việc huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài huyện kết hợp nguồn lực cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, hệ thống 21 quỹ khuyến học – khuyến tài trên toàn địa bàn huyện đã được định hình và đi vào hoạt động. Tính đến ngày 19-5-2020 tổng nguồn quỹ toàn hệ thống đã vượt chỉ tiêu và đạt trên 19 tỷ đồng.

Đến nay, toàn huyện đã có 41/67 đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 61,2%, bao gồm: Mầm non: 10/17 đơn vị; Tiểu học: 15/30 đơn vị; Trung học cơ sở: 13/16 đơn vị; Trung học phổ thông: 03/04 đơn vị. Dự kiến đến cuối năm 2020, đề nghị Tỉnh công nhận thêm 9 đơn vị, nâng toàn huyện có 50/67 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 74,63%, vượt 32 trường, tức tăng 2,7 lần so Nghị quyết đề ra đầu nhiệm kỳ và tăng gấp 10 lần so nhiệm kỳ trước. Đây cũng là kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, cùng với kết quả tích cực trong công tác khuyến học – khuyến tài (21 Quỹ Khuyến học – khuyến tài) việc hoàn thành xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia vượt Nghị quyết giúp quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo từ mầm non đến phổ thông huyện cơ bản được hoàn chỉnh, góp phần lớn vào nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác giáo dục - đào tạo của huyện.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức đạt được nhiều kết quả, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung thực hiện, tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ được chú trọng, đảm bảo tính kế thừa. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, tạo chuyển biến tích cực. Cùng với đó, công tác kết nạp đảng viên được chú trọng về chất lượng, đảm bảo về số lượng, các cấp ủy đảng quan tâm phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, trong các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 696 đảng viên, tăng 16% so Nghị quyết. Công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm đi vào chiều sâu, tỷ lệ chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều tăng và giảm dần cơ sở yếu kém.

Với quyết tâm “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng phát triển; hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025”, Đảng bộ huyện Thoại Sơn luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng, tiếp tục đưa huyện nhà phát triển nhanh, bền vững để xứng đáng với các danh hiệu đã đạt “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”, “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới” và nay là “Huyện nông thôn mới”. /.

Phương Lan