Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh họp thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường)

Ngày đăng: 20/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Hôm nay ngày 20/3/2020, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Phú, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và Tân Châu đã tiến hành họp thảo luận và cho ý kiến đối với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến các nội dung về Đề nghị thông qua Nghị quyết giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý; Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường; Chủ trương chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng; Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quan lý; Đề án nâng loại đô thị Tp. Long Xuyên đạt chuẩn đô thị loại I; Đề án nâng đô thị thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV…

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; Quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện; Điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh; Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, việc họp thảo luận và đóng góp ý kiến đối với nội dung các tờ trình do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 13 của HĐND tỉnh sẽ góp phần cùng Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các nội dung, đảm bảo nội dung các Nghị quyết khi được ban hànhphù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân./.

Vũ Hùng