Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Các đơn vị tuyệt đối không chủ quan và phải luôn chủ động, sẵn sàng ứng phó với Covid-19 kể cả tình huống xấu nhất

Ngày đăng: 25/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận 155/TB-VPUBND, ngày 24/3, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh với thành viên Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được các Sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, chủ động, đồng bộ, đến nay thực sự đạt hiệu quả bước đầu. Tại An Giang, đến 16 giờ 00, ngày 24/03/2020 trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn hết sức phức tạp, công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương vẫn chưa được chặt chẽ. Do vậy, để tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan và phải luôn chủ động, sẵn sàng mọi điều kiện ứng phó với mọi tình huống, kể cả tình huống xấu nhất. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 102/TB-VPCP, Thông báo số 118/TB-VPCP, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội để đảm bảo ổn định xã hội, chú trọng thông tin đầy đủ về công tác phòng, chống dịch của tỉnh; kể cả công bố kết quả các ca nghi ngờ xét nghiệm cho kết quả âm tính để người dân an tâm, không hoang mang, dao động; khuyến khích người dân tăng cường sự giám sát cộng đồng để kịp thời thông tin đến Ban Chỉ đạo địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo qui định; khuyến cáo và vận động người dân trong việc tổ chức lễ cưới, ma chay, đám tiệc giảm quy mô, hạn chế tập trung đông người; vận động các tổ chức tôn giáo tu hành tại gia, tạm hoãn các hoạt động sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới tập trung thực hiện nghiêm ngặt công tác kiểm soát, chốt chặn, phân công tuần tra liên tục 24/24 tại các cửa khẩu, kể cả các đường mòn, lối mở, đường bộ và đường thủy; đồng thời chủ động phân loại đối tượng để tiến hành các giải pháp cách ly thích hợp như cách ly y tế, cách ly tập trung theo quy định, đối với các trường hợp có các triệu chứng sốt, ho thì tiến hành 100% lấy mẫu thực hiện xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định.

Yêu cầu mỗi huyện, thị xã, thành phố chủ động khẩn trương bố trí các khu cách ly tập trung, trong đó chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế và cơ sở vật chất thiết yếu; đồng thời bố trí thêm các khu cách ly tập trung để dự phòng hoặc tăng cường cho các huyện tuyến trên khi cần, lưu ý việc bố trí điểm cách ly tập trung không được gần các khu đông dân cư, kịp thời báo cáo Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để được hỗ trợ.

Giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các phòng xét nghiệm trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh có văn bản khẩn trương đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Bộ Y tế hỗ trợ cho tỉnh An Giang 01 xe xét nghiệm vi rút SAR-CoV-2 lưu động để kịp thời phát hiện trường hợp nhiễm bệnh trên địa bàn hoặc hỗ trợ cho An Giang các bộ xét nghiệm phát hiện nhanh để An Giang triển khai công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Chủ động điều phối các trang thiết bị y tế thiết yếu, nhân lực y tế từ các cơ sở y tế để bổ sung kịp thời cho các huyện, thị xã, thành phố biên giới, các khu cách ly tập trung và những nơi có nhu cầu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện quyết định thành lập các cơ sở cách ly tập trung, phê duyệt danh sách người được cách ly tập trung, danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung trên địa bàn cấp huyện (riêng Kế hoạch bố trí các điểm cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt).

Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh Tờ trình trình HĐND về nhu cầu kinh phí phòng, chống dịch trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các địa phương và Sở, ngành về quy định nội dung chi, định mức hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng, nguồn kinh phí thực hiện để thông qua kỳ họp HĐND tỉnh đột xuất dự kiến vào ngày 10/4/2020. Các Sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt phương châm 04 tại chỗ. Trước mắt, Giao Sở Tài chính đề xuất tạm ứng ngân sách hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố nếu có yêu cầu, để có đủ kinh phí triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường khẩn trương bàn giao số khẩu trang y tế đang tạm giữ cho Sở Y tế tiếp nhận, bảo quản và chịu trách nhiệm phân loại kiểm tra chất lượng, đảm bảo an toàn khi đưa vào sử dụng. Giao Sở Y tế chủ động phân bổ cho các đơn vị sử dụng (ưu tiên cho những nơi cấp thiết; đồng thời báo cáo UBND tỉnh).

Việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập qua biên giới giữa hai nước Việt Nam và Campuchia tại các cửa khẩu của An Giang và tỉnh bạn: Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, Sở Công thương và Sở Y tế khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị UBMTTQ VN tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Sở Tài chính sớm xây dựng quy chế sử dụng Quỹ, báo cáo Thường trực BCĐ xem xét quyết định; đề nghị các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu thiết yếu như (nhu yếu phẩm, trang thiết bị và các vật dụng khác) đề xuất gửi về UBMTTQ VN tỉnh tổng hợp, báo cáo  Trường trực BCĐ để kịp thời xử lý.

Yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Công văn số 989/BNG-UBBG ngày 20/3/2020 của Bộ Ngoại giao về việc tạm ngưng xuất nhập cảnh biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt kiều Campuchia là người có quốc tịch Việt Nam và phải có hộ khẩu Việt Nam mới được nhập cảnh về nước và phải cách ly tập trung theo quy định.

Về chế độ thông tin báo cáo: Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc thông tin báo cáo theo qui định tại Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về Sở Y tế - Cơ quan thường trực BCĐ để tổng hợp báo cáo tình dịch bệnh Covid-19 chung của tỉnh và Công văn số 1269/VPUBND-KGVX ngày 23/3/2020 của VP.UBND tỉnh, vào 16 giờ hằng ngày để tổng hợp, báo cáo nhanh cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý. Đối với các khó khăn vướng mắc của các Sở, ngành, địa phương: Giao Sở Y tế tổng hợp, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Sở, ngành liên quan xử lý, nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thường trực BCĐ./.

Phan Thanh