Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tịnh Biên hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 01/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 31/7/2019, Ban Tổ chức Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Responsive image
 

6 tháng đầu năm, nhiều nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực nghiên cứu và vận dụng một cách đúng đắn, kịp thời những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, tập trung đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành các công việc được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đảng bộ huyện. Công tác xây dựng Đảng được triển khai, thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, phát triển mới 54 đảng viên, đạt 54% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 4.349 đồng chí. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỹ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, đã kiểm tra 05 tổ chức cơ sở đảng và 816 đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và những nội dung khác. 

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Trình Lam Sinh- PBT.TT huyện ủy biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy trong thời gian tới cần làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng; các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm 2019; tiếp tục thực hiện quy trình công tác cán bộ theo kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy; bố trí, sắp xếp nhân sự các chức danh lãnh đạo, quản lý trước Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở; hỗ trợ Đảng bộ xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch số 88 của Ban Thường vụ huyện ủy về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hoàn thành kế hoạch về kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ để phục vụ tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Responsive image
 

Dịp này, có 14 tập thể và 40 cá nhân được tỉnh và huyện biểu dương, khen thưởng có thành tích thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Thu Nga – Nguyễn Hảo