Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Ngày đăng: 04/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 4/10, Tỉnh uỷ An Giang đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về Dự thảo Đề cương báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì cuộc họp.

Responsive image
 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Đức, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ An Giang báo cáo tờ trình Dự thảo Đề cương báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Theo tờ trình, Tiểu ban văn kiện tỉnh xác định quan điểm phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới bao gồm Phát triển kinh tế, xã hội là trung tâm; xây dựng đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vũng mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh. Tiếp tục khẳng định nông nghiệp và du lịch là hai mũi nhọn phát triển tạo nền tảng để phát triển thương mại, dịch vụ; công nghiệp, xây dựng. Phấn đấu đến năm 2025, tăng trưởng kinh tế của An Giang bằng mức trung bình cả nước...

Tại cuộc họp, Tiểu ban Văn kiện cũng đã xem xét và cho ý kiến chủ đề của Đại hội và thảo luận và cho ý kiến về hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở tổng hợp các chỉ tiêu theo Trung ương và kế thừa nhiệm kỳ trước, Tỉnh uỷ An Giang cũng nêu ra 24 chỉ tiêu; trong đó có 18 chỉ tiêu theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 chỉ tiêu kế thừa văn kiện Đại hội nhiệm kỳ trước của tỉnh.

Responsive image
 

Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiêu ban Văn kiện lưu ý: Việc xây dựng Đề cương báo cáo chính trị, chuẩn bị Văn kiện Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng; nên những ý kiến đóng góp sôi nổi, những định hướng hay cho dự thảo Đề cương báo cáo chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị chủ đề Đại hội tới sẽ tiếp tục được bàn kỹ để có quyết định phù hợp và yêu cầu các cấp, các ngành rà soát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ. 

Để văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, sát thực, ý nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy An Giang lưu ý cần chú ý xây dựng các đề cương, kế hoạch đảm bảo tính khái quát, khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát những kết quả đã đạt được, nguyên nhân, hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp trọng tâm cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh An Giang. Đồng thời, trên cơ sở dự kiến chủ đề Đại hội được đưa ra tại đề cương tổng quát, các thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện nội dung chủ đề theo hướng đảm bảo tính khái quát, nêu bật mục tiêu cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến chủ đề đổi mới, sáng tạo, thể hiện được tầm nhìn, tư duy chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới./.

Thanh Sang