Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công bố 1.433 thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

Ngày đăng: 03/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 02/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

Phụ lục I: Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. Gồm 1.321 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 18 Sở, ban, ngành tỉnh: Ban Quản lý khu kinh tế (32 TTHC); Sở Công Thương(125 TTHC); Sở Giáo dục và Đào tạo (83 TTHC); Sở Kế hoạch và Đầu tư (124 TTHC); Sở Khoa học và Công nghệ (67 TTHC); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (86 TTHC); Sở Nội Vụ (74 TTHC); Sở Ngoại vụ (03 TTHC); Sở Tài nguyên và Môi trường(62 TTHC); Sở Thông tin và Truyền thông (37 TTHC); Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (92 TTHC); Sở Xây dựng (66 TTHC); Sở Y tế (114 TTHC); Sở Giao thông vận tải (74 TTHC); Sở Tài chính (51 TTHC); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (58 TTHC); Sở Tư pháp (157 TTHC); Bảo hiểm xã hội (16 TTHC).

Phụ lục II: Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. Gồm 112 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 9 Sở, ngành tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo (05 TTHC); Sở Kế hoạch và Đầu tư (01 TTHC); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (18 TTHC); Sở Y tế (16 TTHC); Sở Giao thông vận tải (51 TTHC); Sở Tài chính (02 TTHC); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (04 TTHC); Sở Tư pháp (03 TTHC); Bảo hiểm xã hội (12 TTHC).

Việc giải quyết các TTHC có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang: Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp với tổ chức, cá nhân cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Trung tâm; Thông tin, tuyên truyền về hoạt động giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đang áp dụng tại Trung tâm để tổ chức, cá nhân biết; Trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 Về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang./.

Nguồn: QĐ số 2395/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh
Phùng Nhung