Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, ngăn chặn bưu gửi có nội dung chống phá Nhà nước

Ngày đăng: 26/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, ngăn chặn bưu gửi có nội dung chống phá Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải tuân thủ nghiêm các quy định của Luật bưu chính;

Cung cấp thông tin cho người sử dụng dịch vụ về các hành vi bị cấm trong cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật hiện hành; Tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận.

Đình chỉ vận chuyển và phát bưu gửi vi phạm quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính; thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Trường hợp bưu gửi bị phát hiện, tạm giữ do vi phạm quy định về các hành vi bị cấm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính thì doanh nghiệp kịp thời báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi bưu gửi bị phát hiện, tạm giữ và chủ động đề xuất giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính (nếu có)./. 

Nguồn: Văn bản số: 3252/BTTTT-BC, ngày 25/9/2019
Minh Thư