Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phát hành văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia

Ngày đăng: 21/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 20/3/2019,Văn phòng Chính phủ đã phát hành Công văn số 2205/VPCP-HC gửi các bộ, ngành, địa phương thông tin về việc phát hành văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia, nhằm thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Responsive image
 

Theo đó, từ ngày 21 tháng 3 năm 2019, Văn phòng Chính phủ sẽ phát hành tất cả văn bản có chữ ký số đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ trên Trục liên thông văn bản Quốc gia (trừ văn bản mật) tới các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, trong đó Văn phòng sẽ gửi kèm văn bản giấy đối với văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Không gửi văn bản giấy đối với văn bản của Văn phòng Chính phủ.

Việc phát hành văn bản điện tử ký số không gửi văn bản giấy cho thấy Chính phủ quyết liệt trong thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, hướng đến mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, đổi mới quy trình thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất. Tạo cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử, giảm giấy tờ hành chính, góp phần thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước, phục vụ người dân được tốt hơn./.

Nguồn: Công văn số 2205/VPCP-HC ngày 20/3/2019
ĐV