Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri về kế hoạch xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự (Đồng Tháp) và Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng

Ngày đăng: 04/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Theo đó cử tri tỉnh An Giang tiếp tục gửi tới sau Kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XIV đề nghị: (1) có kế hoạch xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự (Đồng Tháp) để kết nối giao thông đường bộ, tạo đà phát triển kinh tế cho An Giang nói riêng và các tỉnh Tây Nam Bộ nói chung kết hợp với đảm bảo an ninh quốc phòng; (2) Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng nằm trong Quy hoạch đường cao tốc khu vực phía Nam (được phê duyệt tại Quyết định sổ 326/QĐ-TTg ngày 01/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030).

Kiến nghị cho phép lập hồ sơ đề xuất đầu tư năm 2020 và cho chủ trương bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 29/7/2020, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 7383/BGTVT-KHĐT trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang hai nội dung này như sau: 

Về nội dung đề nghị đầu tư cầu nối hai địa phương Tân Châu và Hồng Ngự (Đồng Tháp): Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Tháp và An Giang đang triển khai đầu tư xây dựng hai bến phà mới thay thế bến phà cũ trên tuyển N1 qua sông Tiền từ Tân Châu sang Hồng Ngự để nâng cao năng lực khai thác, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải trước mắt.

Việc đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Tiền nối Tân Châu và Hồng Ngự để thay thế phà là cần thiết. Tuy nhiên, đây là công trình có quy mô đầu tư, kinh phí đầu tư xây dựng rất lớn, trong điều kiện nguồn lực còn hạn hẹp, lưu lượng vận tải trên tuyến chưa cao nên giai đoạn trước mắt vẫn duy trì khai thác bằng phà để ưu tiên nguồn lực cho tuyến có nhu cầu vận tải lớn. Khi điều kiện nguồn lực cho phép, nhu cầu vận tải tăng cao, Bộ Giao thông vận tải sẽ nghiên cứu, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư xây dựng cầu nối giữa thị xã  Tân Châu và Hồng Ngự, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về nội dung đề nghị đầu tư tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng:

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiến độ đầu tư tuyến cao tốc này vào thời điểm sau năm 2030. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó có kiến nghị điều chỉnh lộ trình đầu tư tuyến cao tốc nêu trên lên giai đoạn trước năm 2030 làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó đã dự kiến đưa dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào danh mục đầu tư giai đoạn này và đã giao Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Sau khi được Quốc hội, Chính phủ giao tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối họp với các bộ ngành và địa phương rà soát thứ tự ưu tiên, sắp xếp, lựa chọn các dự án quan trọng, cấp bách để đầu tư trong giai đoạn này cho phù hợp với nguồn lực, trình Chính phủ, Quốc hội chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện./.
                 

      Vũ Hùng