Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang về Dự án đường bộ tuyến N1 đoạn Tân Châu - Châu Đốc và tuyến Quốc lộ 91 đoạn Long Xuyên – Châu Đốc

Ngày đăng: 05/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 25/12/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã có Công văn số 13263/BGTVT-KHĐT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, cử tri An Giang kiến nghị nội dung sau:

Dự án xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: Bộ Giao thông Vận tải đang tổ chức lấy ý kiến các đơn vị có liên quan để làm cơ sở phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trong đó, dự kiến sẽ triển khai trước đoạn từ nút giao Đường tỉnh 943 (tỉnh An Giang) đến Quốc lộ 60 (tỉnh Sóc Trăng). Hiện nay, tuyến Quốc lộ 91 đoạn qua tỉnh An Giang (Long Xuyên -- Châu Đốc) có nhiều đoạn đã bị sạt lở nghiêm trọng và nhiều đoạn có nguy cơ sạt lỡ cao; mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn, nhất là vào mùa lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam thường xuyên bị ùn tắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Kiến nghị Chính phủ ưu tiên đầu tư giai đoạn I, thực hiện trước đoạn tuyến Châu Đốc - Long Xuyên, thuộc Dự án tuyến đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng nhằm giảm áp lực cho Quốc lộ 91 trong giai đoạn năm 2021 – 2025”.

“Dự án đường bộ tuyến N1 đoạn Tân Châu - Châu Đốc đến nay chưa được xây dựng nhằm hoàn thiện kết nối và phát huy hiệu quả khai thác trên toàn tuyến đi qua Đức Huệ - Long An; Tân Hồng - Đồng Tháp; Tân Châu, Châu Đốc - An Giang và kết nối vào Quốc lộ 80 Hà Tiên - Kiên Giang. Đến nay, chỉ còn đoạn Tân Châu - Châu Đốc chưa đầu tư xây dựng. Vì vậy, kiến nghị đầu tư xây dựng đoạn Tân Châu - Châu Đốc trong giai đoạn 2021-2022 để hoàn thiện kết nối và phát huy hiệu quả khai thác toàn tuyến”.

Vấn đề này được Bộ Giao thông Vận tải trả lời như sau:

Thứ nhất, về kiến nghị ưu tiên đầu tư trước đoạn tuyến Châu Đốc - Long Xuyên thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng:

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiến độ đầu tư tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào thời điểm sau năm 2030. Hiện nay, Bộ GTVT đang xây dựng quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã cập nhật kiến nghị điều chỉnh lộ trình đầu tư tuyến cao tốc nêu trên lên giai đoạn trước năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và đã dự kiến đưa dự án vào danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tại cuộc họp với Lãnh đạo tỉnh An Giang (Thông báo số 580/TB-BGTVT ngày 18/12/2020), Bộ Giao thông Vận tải đã giao các cơ quan liên quan của Bộ và tỉnh An Giang nghiên cứu, rà soát lại về dự báo nhu cầu vận tải trên toàn tuyến để xác định phương án phân kỳ, phạm vi đầu tư cho phù hợp với điều kiện nguồn lực, trong đó ưu tiên nghiên cứu đoạn từ Châu Đốc - Cần Thơ. Sau khi được Quốc hội, Chính phủ giao tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát thứ tự ưu tiên để lựa chọn các dự án quan trọng, cấp bách, trình Chính phủ, Quốc hội chấp thuận, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Thứ hai, về kiến nghị đầu tư xây dựng tuyến N1 đoạn Tân Châu - Châu Đốc:

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban Quản lý dự án 7 lập báo cáo nghiên cứ tiền khả thi Dự án đầu tư nâng cấp toàn tuyến N1 (khoảng 140km) qua các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang (bao gồm đoạn Tân Châu - Châu Đốc) với tổng mức đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng và đã dự kiến đưa dự án này vào danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (van bản số 8562/BGTVT-KHDT ngày 28/8/2020). Sau khi được Quốc hội, Chính phủ giao tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát thứ tự ưu tiên, sắp xếp, lựa chọn các dự án quan trọng, cấp bách, trình Chinh phủ, Quốc hội chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện./.

Vũ Hùng