Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về tổ chức nhiều hoạt động kỹ năng sống cho học sinh

Ngày đăng: 12/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Cử tri kiến nghị gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV nội dung: Trong công tác giáo dục cần tổ chức nhiều hoạt động kỹ năng sống để học sinh được rèn luyện, giáo dục đạo đức tốt, hạn chế học sinh có hạnh kiểm, đạo đức kém, thiếu tôn trọng giáo viên.

Ngày 16/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 3632/BGDĐT-GDCTHSSV về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nhiều hoạt động trong việc đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong trường học  để học sinh được rèn luyện, giáo dục đạo đức tốt, cụ thể:

Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Giáo dục năm 2019 quy định cụ thể nội dung xây dựng môi trường giáo dục an toàn và mối quan hệ gia đình – nhà trường – xã hội.

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện: Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”; Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025; Chỉ thị về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên” (Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019). Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định, văn bản chỉ đạo để quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; hướng dẫn việc tổ chức giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục và đào tạo; hướng dẫn nhiệm vụ năm học hằng năm đều chỉ đạo tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

>Đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống và hoạt động trải nghiệm vào trong chương trình phổ thông mới thành môn học/hoạt động bắt buộc chính khóa trong các nhà trường phổ thông. Thông qua các chuyên đề về kỹ năng sống, giá trị sống, các chương trình lồng ghép, tích hợp trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục như giáo dục an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại, giáo dục các vấn đề về giới, bình đẳng giới, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng quản lý tài chính…

Chỉ đạo địa phương, nhà trường tăng cường tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các câu lạc bộ sở thích về văn hóa, thể dục, thể thao, khoa học công nghệ, STEM… để lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực sư phạm, năng lực giáo dục kỹ năng sống cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra và tổ chức triển khai chương trình giáo dục kỹ năng sống cho hoạt động ngoài giờ chính khóa theo chuyên đề, nhóm vấn đề và các hoạt động trải nghiệm. Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường triển khai giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động phong trào thanh niên và hoạt động ngoại khóa./. 

 
Lê Thanh Dũng