Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ CHQS tỉnh An Giang sơ kết 5 năm phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 – 2020

Ngày đăng: 17/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 17/02, Bộ CHQS tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 – 2020. Đến dự có đại diện Cục Hầu cần Quân khu 9 cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Responsive image
 

Năm năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các ban, bộ phận thuộc phòng Hậu cần đều đăng ký thi đua sát với chuyên ngành. Nội dung, chỉ tiêu thi đua sát thực tiễn; phương châm là làm tốt công tác bảo đảm hậu cần; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan, đơn vị vừa duy trì nền nếp, chế độ công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu, đồng thời hướng dẫn đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần các đơn vị đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cải cách quản lý tài chính. Trong sử dụng nhiên liệu và bảo quản phương tiện vận tải đúng tính chất nhiệm vụ, đúng hạn mức quy định; chủ động các nguồn kinh phí mua sắm vật tư, bảo dưỡng các loại phương tiện, xây dựng “Đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Công tác quản lý, cung cấp tài chính, bảo đảm quân nhu… luôn được duy trì chặt chẽ, đúng quy định. 

Về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh xác định tiếp tục tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình điểm, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thúc đẩy phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đi vào chiều sâu, hiệu quả, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi công tác hậu cần bảo đảm cho các nhiệm vụ của LLVT tỉnh trong mọi tình huống.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao khen thưởng cho 5 tập thể và 22 cá nhân có thành tích tốt qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 – 2020./. 

                     Ngọc Huỳnh – Hữu Đặng