Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về chất lượng đào tạo của các trường sư phạm

Ngày đăng: 27/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 20/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 3610/BGDĐT-GDĐH về việc trả lời kiến nghị của cử tri An Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri đã gửi đến trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV nội dung như sau:

 

Đối với việc xây dựng Luật Giáo dục đại học cần quan tâm đến chất lượng đào tạo của các trường sư phạm, trong đó cần quy định chặt chẽ hơn đối với tuyển sinh đầu vào và việc làm đầu ra (Câu 101).

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

 

Thực hiện phân công của Chính phủ, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp thu ý kiến của các Đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quôc hội khóa XIV.

 

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học chú trọng quy định các tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu để các cơ sở giáo đục đại học phát huy nội lực, trí tuệ, sự năng động và sáng tạo của đội ngũ trí thức, đội ngũ quản lý; huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, hội nhập và phát triển bền vững. Luật quy định trách nhiệm công khai minh bạch các thông tin, trách nhiệm giải trình của nhà trường với người học, cơ quan quản lý và các bên liên quan về chất lượng hoạt động, việc thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng chung và các cam kết của trường. Nhà nước tăng cường quản lý chất lượng kiểm định, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm...

 

Đối với đào tạo giáo viên, trước hết phải tuân thủ các quy định chung theo hướng trên. Đồng thời, việc tuyển sinh, đào tạo giáo viên còn phải thực hiện các quy định riêng chặt chẽ hơn như: khi mở ngành phải có sự phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước, chỉ tiêu tuyển sinh được xác định dựa trên nhu cầu sử dụng giáo viên của các địa phương, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của ngành sư phạm,... để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ người thầy; gắn đào tạo với sử dụng, đảm bảo chuẩn đầu ra và đảm bảo cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

 

Bên cạnh đó, Điều 11 của Luật Giáo dục đại học về quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên đã được sửa đổi, bổ sung đồng bộ với Luật Quy hoạch. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích cực chuẩn bị xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên./.

                                                              Nguyễn Linh