Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Văn hóa - xã hội họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Ngày đăng: 25/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 25/11/2020, Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Responsive image

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách hỗ trợ đầu tư và phát triển du lịch tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018; ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025; quy định mức hỗ trợ 30% mệnh giá bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang; quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Qua đó, các đại biểu cơ bản thống nhất đối với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết nêu trên. Phát biểu kết luận, ông Lê Tuấn Khanh, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung có liên quan đến các tờ trình, dự thảo nghị quyết cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau cuộc họp, Ban Văn hóa - xã hội hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra gửi Thường trực HĐND tỉnh để trình đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thảo luận tại kỳ họp./.

Lê Ngọc