Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 29/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 28/11/2019, Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất với các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh như:

Responsive image

Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại buổi làm việc

Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang; quy định tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang; ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý; ban hành nghị quyết thông qua đề án chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2019 – 2025 và báo cáo thẩm tra về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020 thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội…

Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nội dung này sẽ được Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra tại Hội trường diễn đàn kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, diễn ra từ ngày 9/12 – 11/12/2019./.

Tin, ảnh VŨ HÙNG