Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát trước kỳ họp cuối năm 2019

Ngày đăng: 18/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2019, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã hoàn thành khảo sát, giám sát xem xét công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác hòa giải ở cơ sở.

Kết quả cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra của cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan thanh tra trong 9 tháng đầu năm được thực hiện tốt; triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra đúng theo kế hoạch được phê duyệt, các cuộc thanh tra ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện. Việc tiếp công dân được thực hiện đúng nơi quy định; lịch tiếp công dân được thông báo, niêm yết công khai; nơi tiếp công dân có trang bị đầy đủ phương tiện, vật chất đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ tiếp công dân. Nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tiếp công dân ngày càng được nâng cao.

Công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm, có sự chuyển biến rõ rệt. Các biện pháp phòng ngừa phòng ngừa tham nhũng như: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; công khai, minh bạch trong các hoạt động; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân; xây dựng quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi định kỳ vị trí công tác,… được triển khai toàn diện và tích cực hơn; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng chống tham nhũng được tăng cường. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những sai phạm và kiến nghị xử lý theo quy định.

Việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến quy định của pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở được thực hiện thường xuyên. Các hòa giải viên được lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm và uy tín trong cộng đồng dân cư, có khả năng thuyết phục vận động nhân dân. Qua đó, đã kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp được quy định trong Luật Hòa giải ở cơ sở và các tranh chấp về đất đai. 

Qua giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bố trí phòng tiếp công dân theo quy định; cán bộ tiếp công dân phải lắng nghe, mềm mỏng, lịch sự khi giao tiếp với dân; thực hiện đúng việc chi chế độ cho người tiếp công dân; ghi chép đầy đủ sổ tiếp công dân, sổ xử lý đơn theo mẫu quy định; Chủ tịch UBND phải tiếp công dân định kỳ theo lịch tiếp công dân.

Tiếp tục quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở; lựa chọn hòa giải viên am hiểu pháp luật, có uy tín tại địa phương; ghi chép đầy đủ biên bản, sổ hòa giải; chi đầy đủ các chế độ cho hòa giải viên... Tổ chức các lớp tập huấn cho các Tổ hòa giải để nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên.

Đồng thời đề nghị Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tích cực phối hợp với các Đoàn, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, mạnh dạn đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng lãng phí; kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp và cấp dưới; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác theo quy định....

VŨ HÙNG