Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Ngày đăng: 26/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 26/11/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Responsive image
 

Tham dự có đồng chí Đỗ Tấn Kiết, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Giám đốc Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.

Tại hội nghị, các ý kiến đại biểu tập trung thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm (phí đăng ký biện pháp bảo đảm) bằng quyền sử dụng đất và tải sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chât đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021…

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực thi pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang; Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 (lĩnh vực pháp chế).

Kết quả, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra đối với các hình thức, nội dung dự thảo Nghị quyết, sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, thống nhất với các nội dung nêu trên, đồng thời sẽ tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra để trình tại diễn đàn Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./. 

Vũ Hùng