Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Kinh tế - ngân sách họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Ngày đăng: 27/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 26/11/2020, Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Phan Thanh Tùng - Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách chủ trì cuộc họp.

Responsive image

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh như: Về chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2021; về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2019; về Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách tỉnh An Giang; về việc thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; về Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020;

Tờ trình, dự thảo nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách tỉnh An Giang; về điều chỉnh tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020; về Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2021; về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2021; sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và danh mục dự án có thu hồi đất, có sử dụng đất trồng lúa (không thu hồi đất) năm 2021.

Qua các ý kiến đóng góp của đại biểu, phát biểu kết luận, ông Phan Thanh Tùng, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các căn cứ pháp lý và một số nội dung của Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để trình tại kỳ họp kế tiếp. Đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết còn lại, Ban thống nhất trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh để đại biểu HĐND tiếp tục thảo luận./.

Lê Ngọc